Menneskets historie:
Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk
 Boken kan kjøpes, eller leses online her:

Innhold

Innledning

a) Perspektiver og komponenter som integreres

b) Zecharia Sitchin (1920-2010)

c) ZetaTalk

d) Immanuel Velikovsky (1895-1979)

e) Intervensjonsteorien kontra isolasjonsdogmet

f) Vår gjenoppdagelse av den sumeriske kulturen

g) Hvem var Yahweh?

 

Kap. 1     Hva sier ZetaTalk om vårt solsystem?

a) Vårt solsystem er et dobbeltstjernesystem

b) Jorden har en tvillingplanet

c) Interstellare og interplanetariske krefter

d) Planeten Nibiru

e) Nibiru har skapt mye dramatikk ved asteroidebelte-banen

 

Kap. 2    443.000 år siden: Ekspedisjon fra Nibiru til Jorden

a) Hva sier ZetaTalk om anunnakiene?

b) Forspill på Nibiru

c) Basen Eridu i Mesopotamia

d) 414.000: Anu og Enlil ankommer; gullgruvedrift i Afrika begynner

e) 270.000: Gruvearbeiderne gjør mytteri

 

Kap. 3    270.000 år siden: Apemenneske genmodifiseres til protomenneske

a) Protomennesket skapes og klones

b) Hva kan protomennesket være en genmodifisert utgave av?

c) Hva sier vitenskapen om hybrid-produksjon og kloning?

d) Protomennesket gis reproduksjonsevne

e) Protomennesket settes i arbeid

 

Kap. 4   110.000–11.000: Ættelinjen Adam - Noah: administratorer

a) Den sumeriske kongelisten

b) Var Bibelens Adam sønn av Enki?

c) Enok: den første prest?

d) Nibirus sønner ekter Jordens døtre, og får kjemper til avkom

e) 8.800 f.Kr.: Nibiru, Syndfloden og Noah

f) Litt akademisk historie: Fra katastrofisme til gradualisme

 

Kap. 5    8.800 f.Kr.: Om Atlantis og dets undergang

a) Evidens for global kataklysme ca. 9500 f.Kr.

b) ZetaTalk om tid, sted og anunnaki-konteksten

c) Platons versjon

d) Litteratur og web-ressurser

 

Kap. 6    8.800 – 5.300: Den eldre jordbruksalder

a) Anunnaki-lederne oppretter doméner

b) Kontrollsenter med plattform på Moriafjellet

c) Vest-Asia for Enlil-klanen. Jordbruksrevolusjonen

d) Øst-Afrika for Enki-klanen. Pyramidene, Osiris/Isis-myten

e) Et fredelig og kjønnslikeverdig Gammel-Europa?

 

Kap. 7    5300 – 2500: Overgangen til patriarki og herskermodellen

a) Nibiru passerer ekliptikken ca. 5285 f.Kr.

b) Marija Gimbutas: Kurgan-hypotesen

c) Riane Eisler: Herskermodellen kontra partnerskapsmodellen

d) James DeMeo: Saharasia

e) Veda og Shivas tantra: Indias to åndelige røtter

f) Dinosaurer og mennesker i interaksjon

 

Kap. 8   5300 – 2470: Den sumeriske æra

a) Oversikt over den sumeriske æra. Sivilisasjonsoppdraget

b) Hvordan Inanna skaffet seg nøklene til sivilisasjon fra Enki

c) 2900: Bykongedømmer for menneskene institusjonaliseres

d) Marduk og utskytningstårnet i Bab-ili (Babylon)

e) Inanna i lidenskap og krig

f) 2600: Gilgamesj: Bykongen og ”halvguden” som ville bli udødelig

g) 3400 – 2470: Egypts første gyldne epoke (1.-6. dynasti)

 

Kap. 9    2270 – 1957: Den akkadiske æra

a) Enlil og Inanna skaper Det akkadiske rike gjennom Sargon

b) Inanna og Nergal i allianse. Marduk forlater Babylon

c) Inanna ekspanderer videre gjennom Naram-Sin

d) Ur III. Kongenes krig i Siddim-dalen. Abraham og Melkisedek

e) 1958: Kjernefysisk destruksjon av Tilmun, Sodoma og Gomorra

f) 1957: Radioaktiv vind avslutter den sumerisk-akkadiske æra

 

Kap. 10  1950 – 1628: Gullalder for Egypt og Kreta. Frya-kulturen

a) Introduksjon

b) Egypts 12. dynasti: Amenemhat III, Josef og vannveien, Labyrinten

c) Babylon: Kulturelt mørke, astrologi, Enuma Elish, Hammurabi

d) Kreta: Praktbygninger og sofistikert luksus blant geitedriftere

e) Oera Linda Book: Europas eldste manuskript?

f) Sjøkongen Nef Teunis: Fønikernes første konge

g) ET-grupper og vimanas i veda-litteraturen

 

Kap. 11  1628 - 685: Kronologier i kaos; kunstig lange mørkealdre

a) Problemet

b) Løsningen: James-revisjonen

c) Noen konsekvenser av James-revisjonen

 

Kap. 12  1628 - 1300: Jordskorpeforskyvning og mørketid

a) Jordskorpeforskyvning ca. 1628

b) 360-dagers astronomisk år med 52-årig Venus-syklus?

c) To samtidsdokumenter fra Egypt: Ipuwer Papyrus og The Kolbrin

d) Moses og transformasjonen av vulkanguden Yahweh

e) Hyksos-perioden i Egypt og på Kreta

f) En sjøkonge, en tempelprestinne og en lovgiver seiler gjennom Middelhavet

 

Kap. 13  1300 - 940: Tiden for Egypts 18. og 19. dynasti

a) Det 18. dynastis begynnelse: Fra Ahmose I til Thutmose III

b) Det 18. dynastis avslutning: Fra Amenhotep III til Horemheb

c) Det 19. dynasti. Saul, David og Salomo

 

Kap. 14  975-800: Bronsealderens sammenbrudd, Trojanerkrigen og Homer

a) Bronsealderens sammenbrudd (975-925)

b) Trojanerkrigen, det greske alfabet og Homer (940-800)

 

Kap. 15  850-450: Tilblivelsen av GTs historiske bøker

a) Bibelvitenskapelige høydepunkter

b) Tilblivelsesprosessen av GTs historiske bøker: kronologi

c) Avslutningsvis

 

Kap. 16  760-331: Mars og kalenderrevisjoner. Marduks grav

a) Farlige Mars-nærmøter som ender i 365-dagers år? (760–687)

b) De siste farvel til anunnaki-æraen (610-331)

 

 

Vedlegg 1:  Anunnakiene i Mellom-Amerika

Vedlegg 2:  Anunnakiene i Sør-Amerika

Vedlegg 3:  Persongalleri over anunnakier, guder og gudinner

 

Kilder og ressurser

 

 

Home