KAPITTEL 9

2270-1957: Den akkadiske æra

 

Sist oppdatert: 10. oktober 2012. 

 

a) Enlil og Inanna skaper Det akkadiske rike gjennom Sargon

b) Inanna og Nergal i allianse. Marduk forlater Babylon

c) Inanna ekspanderer videre gjennom Naram-Sin

d) Ur III. Kongenes krig i Siddimdalen. Abraham og Melkisedek

e) 1958: Kjernefysisk destruksjon av Tilmun, Sodoma og Gomorra

f) 1957: Radioaktiv vind avslutter den sumerisk-akkadiske æra

 

 

Midtøsten  2270 - 1957 f.Kr.

 

Mesopotamia

Kanaan

Egypt

2275

2270-2215:

Enlil og Inanna velger Sargon til konge og hærfører. Han etablerer Det akkadiske rike og regjerer i 56 år.

 

 

Under Pepi II (2278-2184) går Det gamle rike og det 6. dynasti i oppløsning.

2250

2225

2200

 

2200-2100: Regional tørke i 100 år med kollaps av flere sivilisasjoner

Wiki: 4.2 kiloyear event

2175

Inanna velger Naram-Sin (2190-2154) som konge og hærfører. Han invaderer Kanaan og Egypt.

Første mellomepoke

(2181-2055)

2150

2125

Gutian-dynastiet (2150-2050). Akkad utslettes 2115.

Ninurta står bak Lagash 2. dynasti (ca. 2093-2046).

Lagash-bykongen Gudea

(2080-2060)

 

2100

2080

2070

2060

2050

Ur III (2055-1940)

Ur-Nammu: 2047-2030

Mellomriket: 11.-14. dynasti (2055-1650)

2040

2030

 

Shulgi (2029-1982)

Inngår allianse med Inanna. Shulgi med hjelp av tropper fra Elam etablerer muligens overherredømme over bystater i Kanaan.

 

 

 

Amar-Sin: 1981-1973

 

2020

Mentuhotep II (2061-2010) forener Egypt ca. 2021, og legger grunnlaget for en ny gullalder. Thebes/Luxor gjøres til Egypts kulturelle og åndelige hoved­­stad. Amon/Marduk etableres som nasjonalgud.

2010

 

2000

1990

12. dynasti (1991-1802)

Amenemhat I (1991-1962)

 

 

 

 

 

 

 

 

Senusret I (1971-1926).

Også kalt ”Sesostris” og Senwosre. En av de mektigste egyptiske faraoer. Nevnt i ”Story of Sinuhe”. Danner allianser i Kanaan.

1980

1970

1975: Kongenes krig i Siddimdalen

Elam-alliansen angriper Abraham/Kanaan-alliansen.

1960

Ur III-konge Shu-Sin

1972-1964

 

Ur III-konge Ibbi-Sin

1963-1940

1960-tallet: Abraham og Melkisedek inngår pakt. Abraham får sønnen Isak.

1958

I Ibbi-Sins 6. år:

Marduk inntar Babylon på ny, støttet av amoritter.

Ninurta og Nergal/Erra utløser kjernefysisk destruksjon av Tilmun, Sodoma og Gomorra.

1957

Radioaktiv vind over sørlige Mesopotamia avslutter den sumerisk-akkadiske æra.

1956 -

Mørketid setter inn over Vest-Asia og Mesopotamia.

Det første Isin-dynastiet (1953-1730).

Funn av flere klageroptekster.

 

  

Dette kapittelet strekker seg over ca. 320 år i historien til Mesopotamia, Kanaan og Egypt. Denne historien ender apokalyptisk med kjernefysisk destruk­sjon av Tilmun, Sodoma og Gomorra, etterfulgt av en radioaktiv vind som utsletter det meste av liv i det sørlige Mesopotamia. Dette avslutter den sumerisk-akkadiske æra. Hovedkilden for dette kapittelet er Sitchins bok The Wars of Gods and Men (1985), kap. 11-14, og sekundært henter vi inspirasjon fra The Urantia Book (1955), kap. 93.

 

Når det gjelder bibelfortellingene fra Moses og bakover i tid, finnes ikke en eneste begivenhet som det er enighet om tjener som synkronisering av krono­logiene til Egypt, Kanaan og Mesopotamia. I dette fravær av anerkjente synkroniserings­begivenheter må vi selv våge å fremme eller støtte uortodokse forslag til synkroniseringsbegivenheter. I kapittel 12 går vi inn for Velikovskys idé (støttet av ZetaTalk) at Moses ledet en semittisk slavebefolkning ut av Egypt under en jordskorpe­forskyvning ca. 1628 f.Kr. Men selv dette forslaget – med en absolutt datering basert på Den minoiske erupsjon – er ikke til så stor hjelp, da det ikke er konsensus om hvor denne begivenheten hører hjemme i Egypts relative kronologi. Med andre ord: Under hvilket dynasti, eller under hvilken farao, skjedde utvandringen?

 

Om de egyptiske dynastiene 13-17 vet vi nærmest ingenting, heller ikke vet vi noe særlig om deres varighet. Det 12. dynasti var et høydepunkt i Egypts langvarige historie, på nivå med det 18. dynasti. Likevel endte det 12. dynasti brått i oppløsning etterfulgt av en uforklarlig kaos-periode på flere hundre år.

 

Når det gjelder tiden bakover fra utvandringen fra Egypt og Den minoiske erupsjon, velger vi å følge den såkalt Korte kronologi for Det nære Østens bronse- og tidlig jernalder (Wiki: Short chronology time­line). Når det gjelder synkronisering av krono­logiene til Egypt, Kanaan og Mesopotamia, har Sitchin gjennom kryssidentifikasjon av bestemte personer og hendelser kommet frem til to synkroniseringsbegivenheter:

 

a) Sitchin identifiserer Sinear-kongen Amrafel (som nevnes i Første Mose­bok, kap. 14) med Amar-Sin (1981-1973) som var den tredje bystat­kongen for Ur III-dynastiet. Nedtegnelsen av hans bedrifter i de ni regent­årene (eng.: ”year names”) viser at Slaget ved Siddimdalen mellom de to småkonge-alliansene som beskrives i kap. 14, skjedde i Amar-Sins syvende regentår, dvs. i 1975 f.Kr.

 

b) Destruksjonen av Sodoma og Gomorra beskrives ikke bare i Første Mose­bok, men også i uavhengige mesopotamske tekster som Chedor­laomer Text og Erra-eposet. Sitchin konkluderer at denne destruk­sjonen skjedde i det sjette regentåret til Ur III-kongen Ibbi-Sin (1963-1940). Dette bringer oss til 1958 f.Kr., 17 år etter Slaget ved Siddim-dalen.

 

Med disse to synkroniseringsbegivenhetene etablert, har en dør til nye histo­riske innsikter blitt åpnet. Når det gjelder The Urantia Book sitt perspektiv på Melkisedeks opphav og betydning, blir det opp til leseren å evt. forfølge denne tråden videre.

 

 

a) Enlil og Inanna skaper Det akkadiske rike gjennom Sargon

Sumeriske tekster antyder at århundrene etter Gilgamesj var preget av stadig mer stridig­heter og våpenkamper mellom de sumeriske byene om natur­ressursene. Enlil og hans sønner var ikke selv involvert i dette. Det var særlig Enlil som etter hvert gikk lei alt bråket mellom de sumeriske byene. Det ble for mye arbeid for Enlil-klanen å måtte forholde seg til hver eneste bykonge. De ønsket seg derfor en sentralisert løsning; én sterk mann som kunne forene de mange bykonge­dømmer og etniske grupper i Vest-Asia.

 

Det var Inanna som på en av sine mange reiser kom over denne sterke mannen. Det begynte, kanskje ikke overraskende, som et seksuelt møte. Denne gangen var dog ikke Inanna initiativtakeren. Hun ble muligens voldtatt mens hun sov! Voldtekts­mannen kom til å bli kjent som Sargon av Akkad. Navnet Sargon er en moderni­sert form av Sharru-Kin, som betyr ”Den rettferdige konge”. En assyrisk tekst har blitt bevart der Sargon selv forteller om sitt livsløp.

 

”Sargon, den mektige konge av Agade, er jeg.

Min mor var en høyesteprestinne; jeg kjente ikke min far…

Min mor, høyesteprestinnen som unnfanget meg,

i hemmelighet bar hun meg.

Hun satte meg i en sivkurv, og med tjære forseglet hun toppen.

 

Hun satte meg ut i elven, kurven sank ikke.

Elven bar meg av sted, den bragte meg til Akki irrigasjonsarbeideren.

Akki irrigasjonsarbeideren løftet meg opp da han hevet vannet.

Akki irrigasjonsarbeideren gjorde meg til sin sønn og oppdro meg.

Akki irrigasjonsarbeideren utpekte meg som sin gartner.”

 

”Mens jeg var en gartner, Ishtar [Inanna] ga meg sin kjærlighet,

og i femtifire år tjente jeg som konge;

jeg styrte og regjerte over det svarthodete folket [sumererne].”

 

En annen tekst spesifiserer nærmere deres første møte. Etter det som høres ut som en lengre flytur var Inanna trøtt og fant et egnet sted hvor hun kunne legge seg ned og hvile. Hun sovnet, uvitende om en nysgjerrig gartner like ved:

 

”Jeg så henne fra kanten av min hage;

jeg kysset henne, og hadde sex med henne”.

 

  

Sargon av Akkad

 

Dette var en mannemann etter Inannas smak, så hun presenterte ham for Enlil. Ifølge Sargon var det Enlil selv som utnevnte ham som konge, med Anu’s velsignelse. Sargon grunnla en by noen mil nord for den nordligste sume­riske byen Kish, og kalte byen for Agade, som betyr ”Forent”. Sargon underla seg alle de sumeriske bystatene, og ekspanderte i alle retninger. Han skapte verdens første multi-etniske storrike.

 

Sargon ga aldri uttrykk for noe annet enn at han bare var en ydmyk tjener for trioen Anu, Enlil og Inanna. En tospråklig sumerisk-akkadisk tekst ved en statue av Sargon nevner ham som ”Ishtars kommanderende oppsynsmann”, ”Enlils store regent” og ”Anu’s utvalgte prest”. Av Sargons beskrivelser av sine erobringer går det frem at det var Enlil som planla og beordret hvilke ekspansive sjakktrekk som skulle gjøres på slagmarken, mens Inanna var aktivt tilstede under kampene (fra et luftfartøy?). Sargons misjon var klar: Å erobre og samle flest mulig byer og landområder under ett rike, men uten å angripe eller provosere følgende:

 

  • landområdene til Enlils sønner (Ninurta, Adad og Sin/Allah)
  • landområdene til Enkis sønner i Afrika
  • Tilmun/Duat i Sinai

Det akkadiske riket. Pilene viser militære kampanjer.

http://en.wikipedia.org/wiki/Akkadian_Empire

 

 

Agade/Akkad ble forvandlet til en kosmopolitansk og luksuriøs hovedstad der gull, sølv, mineraler og andre verdifulle ressurser strømmet inn fra de fire verdenshjørner. En av byens stoltheter var en luksuriøs tempelbolig bygd for Inanna, som fikk navnet UL.MASH (”Det strålende”). I den akkadiske peri­oden hadde kunst og kultur en gullalder. Ifølge tekstene var dette en lykkelig tid for kvinner, barn og de gamle. Det er mer enn de fleste statsledere i dag kan skryte av.

 

I Agade snakket de ikke sumerisk, men et ikke-familiært språk som vi nå kaller akkadisk. Akkadisk ble det nye universal­språket i Vest-Asia. Det akkadiske språket er moderspråket til alle de semittiske språkene, som babylonsk, assyrisk, arameisk, hebraisk, arabisk og fønikisk (Wiki: Semitic languages). Alle de nye ministrene i Det akkadiske riket var akkadere, ikke sumerere.

 

Sargons regjeringstid varte i 56 år. På sine gamle dager gjorde Sargon en tabbe, muligens ansporet av Inanna:

 

”Han fjernet jord fra Babylons fundament,

og bygget på denne jord et nytt Babylon ved siden av Agade.”

 

Hvordan dette skal tolkes, er ikke helt klart. Hadde Inanna planer om å bygge sin egen romfartsbase? Marduk ble i hvert fall kraftig provosert av at ”hellig jord” ble flyttet fra hans Babylon for å skape et ”nytt Babylon” i nærheten. Etter flere århundreders fravær inntar han Babylon på ny, og gjør byen om til en uangripelig festning. Særlig det underjordiske vanningssystemet ble rekon­struert på en genial måte slik at byen kunne stå imot en langvarig beleirings­krig.

 

 

b) Inanna og Nergal i allianse. Marduk forlater Babylon

Da Sargon døde lot Inanna to av hans sønner etterfølge ham på tronen, Rimush og Manishtushu. De styrte i til sammen 24 år, ingen av dem utmerket seg. Med Marduk tilbake i Babylon ble alle Inannas imperialistiske ambisjoner midler­tidig forpurret, hun kunne ikke ekspandere før hun hadde fått ham ut av Mesopotamia. Tekstene forteller om Inannas vrede som krigs­gudinne. Ingen kostnader i form av menneskeliv var for høy når det gjaldt å få Marduk vekk. Til slutt måtte de øverste anunnaki-lederne gripe inn; de kunne ikke la disse kamp­­handlingene fortsette.

 

The Poem of Erra, heretter kalt Erra-eposet, forteller litt om hva som fore­gikk bak kulissene. Anunnaki-lederne bestemte seg for å hente Marduks yngre bror Nergal fra det sørlige Afrika til Mesopotamia for å overtale Marduk til å forlate Babylon. I Erra-eposet har Nergal fått det noe spottende navnet Erra, som betyr ”RA’s tjener” (Marduk var jo RA i Egypt). Nergal godtok opp­draget, og ankom Marduks ziggurat Esagil i Babylon. Møtet mellom Marduk og Nergal/Erra har blitt avbildet:

 

Marduk (til venstre) hilser på Nergal

 

Nergal/Erra roser først Marduk for alt han har gjort for Babylon, men sier så at de andre anunnakiene, og særlig Anu, nå er forbannet og ønsker ham bort fra Mesopotamia. Marduk svarer rolig at mye har gått galt etter Syndfloden, og at utstyr (romfartsfasiliteter?) av stor betydning på mystisk vis har forsvunnet. Gitt at anunnaki-lederne har utvist en slik mangel på evner og ansvar, ser Marduk seg nødt til å ta saken i egne hender. Marduk legger til at hvis han plutselig skulle bli tvunget til å forlate Babylon, vil det underjordiske vannings­systemet slutte å fungere. Da vil kaos, mørke og sykdommer fort komme.

 

Nergal/Erra lover å gi tilbake til Marduk noe som kan høres ut som satellitt-kommunikasjonsutstyr, hvis Marduk selv vil hente det i den nedre verden [det sørlige Afrika]. Nergal vil selv sørge for at ingenting kommer i ulage med vanningssystemet. Marduk stoler på løftet til Nergal, og forlater Babylon. Han drar så av sted til ”gruveland”.

 

Ikke før har Marduk dratt av sted, så iler Nergal, nysgjerrig som et barn, ned til de underjordiske kamrene og tunnelene for å undersøke hva som er hemmelig­heten ved det geniale vanningssystemet. Han finner frem til den regulerende energikilden, og begynner å tukle med den. Som Marduk hadde advart: Dagene ble mørke (?), vanningssystemet sluttet å virke, jordbrukene ga ikke lenger avling, og menneskene døde i hopetall. Hele Mesopotamia ble berørt. Anunnaki-lederne var rasende på Nergal. Enki ba Nergal ryke og reise ”dit ingen guder noen gang har dratt!” Folket ofret til sine guder, uten at det hjalp det minste.

 

Nergal mister beherskelsen. Han smadrer Esagil og setter fyr på inngangs­partiene. Han drar så tilbake til sitt hjemland, men lar en tropp med afrikanske krigere som hadde blitt med til Babylon være igjen. Denne troppens nærvær i Mesopotamia har man funnet spor av i senere dokumenter. At Marduk forlot Babylon skapte et uplanlagt vennskapsbånd mellom Nergal og Inanna, og Inanna kunne nå fortsette å realisere sine imperialistiske planer

 

 

c) Inanna ekspanderer videre gjennom Naram-Sin

Inannas første sjakktrekk var å sette Sargons sønnesønn Naram-Sin (”Sin’s favoritt”) på tronen (Wiki: Naram-Sin of Akkad). Han beholdt rollen som konge i minst 36 år (2190-2154). Naram-Sin var en brutal og sadistisk draps­maskin som villig adlød Inannas minste ordre. Inanna oppmuntret ham til å søke storhet og berøm­melse, og etter en kort periode med fred ansporet hun ham til å ekspandere Det akkadiske riket ved å krysse grenser som Anu og Enlil hadde bedt Sargon om å respektere. Han gjorde som hun ba om. Anunnaki-lederne ble provosert av hans aggressive ekspansjon, men de stoppet ham ikke. De videre hendelser tyder på at Inanna da bestemte seg for det ultimate kuppet, å erobre romfarts­basen på Tilmun. Dersom hun lyktes, ville hun bli ”Dronningen over Himmelen og Jorden”.

 

Inanna beordret Naram-Sin til først å erobre Landings­plassen på Baalbek. Troppene som voktet stedet ”overga seg frivillig”. Deretter invaderte Naram-Sin by etter by sørover langs den østlige Middelhavskysten, som må ha inkludert romfarts­kontrollsenteret i Jerusalem. Av flere tekster går det frem at Inanna også la under seg Jeriko, som var hennes fars (Nannar/Sin) by. Inanna sendte så Naram-Sin og hans tropper over grensen til Tilmun (Sinai) og inn i Magan (som Sitchin identifiserte med Egypt). I Magan tok han kong Mannu-Dannu (som ikke har blitt identifisert) til fange. En mesopo­tamsk tekst forteller:

 

”Naram-Sin, avkom av Sargon, marsjerte mot byen Apishal, slo revner i byveggen og erobret byen. Han fanget med sine egne hender Rish-Adad, kongen av Apishal, og vesiren av Apishal. Han marsjerte så mot landet Magan og fanget med sine egne hender Mannu-Dannu, kongen av Magan.”

 

Da denne episoden er ukjent for egyptologene, må vi anta at invasjonen av Egypt enten innledet Egypts Første mellomepoke (2181-2055) eller skjedde under den. Om den første tiden av denne mellomepoken er svært lite kjent.

 

Naram-Sin opprettet også handelsforbindelser med Meluhha, som Sitchin identi­fi­serte med Etiopia/Nubia. Det var fra da av at Naram-Sin begynte å kalle seg ”Kongen over de fire regioner”. Han var historiens første konge som erklærte seg guddommelig; en praksis mange senere faraoer og keisere fulgte. I den kjente stelen som nå står i Louvre Museum er Naram-Sin avbildet med karakteristiske anunnaki-horn.

 

Naram-Sin som guddommelig konge med anunnaki-hodeplagg.

 

 

Sitchin viste til flere tekster som indikerer at Naram-Sins erobringer ble mulig­gjort takket være støtte og sympati fra Nergal. Anunnaki-lederne samlet seg i Nippur for å avgjøre hva som skulle gjøres. Det endte med at Enlil erklærte at Inanna skulle tas til fange og stilles for en anunnaki-domstol. Den babylonske teksten The Cursing of Agade forteller om det videre hendelses­forløpet.

 

Inanna satt ikke i ro i sin tempelbolig UL.MASH i Akkad/Agade og ventet på at en delegasjon skulle komme og hente henne. Hun stakk av og ble borte i syv år. Sitchin mente at det eneste stedet Inanna kunne ha gjemt seg i disse årene, var hos Nergal i det sørlige Afrika. The Cursing of Agade forteller hvordan anunnaki-lederne fjernet alt som var av verdi i Agade, også diverse som kan tolkes som elektronisk utstyr og masseødeleggelsesvåpen.

 

Etter syv års fravær dukket Inanna plutselig opp igjen, hissigere enn noensinne. I Uruk raserte hun fullstendig Anu’s tempelbolig E-ANNA. Deretter sendte hun Naram-Sin til å vandalisere Enlils ziggurat E.KUR. Alt inventaret ble stjålet, og bygningen ble smadret. Sitchin mistenkte at Enlil og Ninurta befant seg på et annet kontinent på dette tidspunktet, så det tok noe tid før de kunne respondere. Men responsen kom, ved at det barbariske Gutian-folket i 2115 f.Kr. invaderte Akkad/Agade og jevnet byen med Jorden. De etablerte sitt eget dynasti i Mesopotamia, som varte i 100 år (2150-2050) [Wiki: Gutian dynasty of Sumer]. Disse barbarene kom fra Zagros-fjellene nordøst for Mesopotamia. Ifølge Sitchin var det Enlil som sto bak dem, og brukte dem som sitt instrument for hevn over Inanna. Ifølge noen babylonske tavler var det Marduk som sto bak Gutian-folket. Uansett, med utslettingen av Akkad/Agade var Inannas æra langt på vei over.

 

Hvordan Inanna ble straffet er noe uklart. Tekstene forteller at hennes far Nannar/Sin hentet henne tilbake til Sumer, og at hennes mor Ningal ønsket henne velkommen ved inngangsporten til deres tempelbolig. Gudene og folket ba for henne og appellerte til henne:

 

”Nok, mer enn nok foretagsomhet, Oh Store Dronning!”

 

 

Inannas aktiviteter da Sargon og Naram-Sin styrte Det akkadiske riket kan studeres via den rike litteraturen til Enheduanna, datter av Sargon og høyeste­prestinne både for Nannar/Sin og Inanna. Enheduanna har skrevet 42 tempel­hymner, en hymnesyklus til Inanna og to hymner til Nannar/Sin (Westenholz, 1989). Flere av disse hymnene er politiske kommentarer til det dramaet som utspilte seg, og har slik sett interesse utover det religiøse aspektet. Betty De Shong Meador (HomePage), Jungiansk psykoanalytiker fra Texas, har skrevet en bok om Enheduanna, der alle hennes hymner er samlet, Inanna, Lady of Largest Heart: Poems of the Sumerian High Priestess (2001)).

 


Enheduanna (detalj)


 

d) Ur III. Kongenes krig i Siddimdalen. Abraham og Melkisedek

Ur III-dynastiet

Gutian-dynastiet (2150-2050) og bystaten Lagash’ 2. dynasti (2093-2046) levde de siste 50 årene noenlunde fredelig side om side. Sitchin (1985, kap. 12) mente at Enlil og Ninurta sto bak de to dynastiene. Ninurta var aktiv i å bygge opp Lagash til å bli Sumers nye kulturelle hovedsenter. Deretter gikk ”stafett­pinnen” til Nannar-Sin, som sto bak utviklingen av Ur III-dynastiet (2055-1940). Ur III var en politisk enhet som inkluderte flere byer, og som ble Sumers siste kulturelle hovedsenter før den sumerisk-akkadiske æra brått ble avsluttet (Wiki: Third dynasty of Ur).

 

Med Ur III-dynastiet begynner historien å bli riktig så interessant og kompleks, for de tre siste av de seks kongene for dette dynastiet var involvert i de begivenheter som er beskrevet i Første Mosebok ifm. Abraham og Melkisedek, Sodoma og Gomorra.

 

Den andre av de seks Ur III-kongene var Ur-Nammu (2047-2030). Hans foreldre og halvbrødre var alene nok til å gjøre ham legendarisk. Hans mor var anunnaki-kvinnen Ninsun, hans far var Nannar-Sin. Hans halvbrødre var Gilgamesj (som Ninsun fikk sammen med by-prestekongen Lugalbanda) og Dumuzid (som Ninsun fikk sammen med Enki). Ur-Nammu gjorde en heroisk innsats som konge, og i likhet med sine to halv­brødre fikk han en tragisk død. Han etterlot seg verdens eldste lovsamling, Code of Ur-Nammu, som er 300 år eldre enn den langt mer kjente lov­samlingen til Hammurabi.

 

Ur-Nammu ble etterfulgt av sin sønn Shulgi, som satt som konge i hele 48 år: 2029-1982. Shulgi var en fargerik personlighet som begynte sitt styre bra, men som etter hvert ble stadig mer dekadent og nytelsessyk. Hans første år var preget av byggeprosjekter. Han fikk bygget vertshus langs de store ferdsels­årene, slik at reisende kunne hvile, få seg et måltid og evt. overnatte på veien mellom to byer. Han fullførte byggingen av Den store zigguraten i Ur. Han skrøt av å kunne løpe fort over lange distanser. I sitt syvende regentår skal han ha løpt fra Nippur til Ur, en distanse på ikke mindre enn 16 mil. Inanna fattet interesse for ham, og vurderte ham som et instrument for sine ennå ikke oppgitte maktambisjoner. Hun inviterte ham til sitt tempel, der de hadde sex. Dette gjorde at hans ego fikk enda mer å skryte av. Han kalte henne for ”Himmelens og Jordens vulva”. I sitt 23. år utnevnte han seg selv til gud. Ifølge Sitchin er det indikasjoner på at Shulgi med hjelp av tropper fra Elam etablerte overherredømme over en rekke bystater i Kanaan.

 

Samtidig med Shulgis regjeringsperiode skjedde store omveltninger i Egypt. Mentuhotep II (2061-2010) forente Egypt ca. 2021, for første gang siden det 6. dynasti, og la grunnlaget for en ny gullalder. Thebes/Luxor ble gjort til Egypts kulturelle og åndelige hoved­­stad, og Amon/Marduk ble opphøyet til nasjonal­gud.

 

Shulgi ble etterfulgt av sin sønn Amar-Sin, som bare fikk sitte som konge i ni år (1981-1973) før han døde av et slangebitt eller skorpionstikk. I hans sjette, syvende og åttende år var han involvert i flere militærkampanjer. Sitchin identifiserte Amar-Sin med Bibelens ”Sinear-kongen Amrafel”. Ifølge Sitchin deltok Amar-Sin i sitt syvende regentår, som vi daterer til 1975 f.Kr., i Slaget ved Siddimdalen, beskrevet i Første Mosebok kapittel 14 (Wiki: Battle of Siddim). Han var en av kongene som inngikk i Elam-alliansen ledet av Elam-kongen Kedor-Laomer.

 

Den britiske assyriologen Theophilus Pinches oversatte på slutten av 1800-tallet noen babylonske steintavler, som bl.a. inneholdt den såkalte Chedor­laomer Text. I denne teksten nevnes tre av kongene i Elam-alliansen i en fortelling ikke så ulik den bibelske. Pinches konkluderte at bibelfortellingen dermed langt på vei hadde blitt bekreftet av en uavhengig mesopotamsk kilde. Pinches holdt et foredrag i London i 1897 der han informerte om sine oppdag­elser og konklu­sjoner. Foredraget overbeviste de fleste og skapte en stund konsensus, men så ble andre oppdagelser gjort som førte til at historikerne ifølge Sitchin (1985, kap. 13) ble ledet på avveie og kom til å avvise verdien av Chedorlaomer Text. Sitchin mente at vi bør vende tilbake til Pinches’ opprinne­lige konklusjon.

 

I Chedorlaomer Text går det frem at Elam-alliansens primære formål med den militære ekspedisjonen var å hindre Marduk, hans sønn Nabu og deres allierte i å få tilgang til Kadesh-Barnea, som ifølge Sitchin var inngangs­portalen til romfartsbasen Tilmun (El-Paran). Det var til Kadesj-Barnea at Gilgamesj 600 år tidligere dro for å få tillatelse til å slippe inn i Tilmun. Angrepet på alliansen av småbykonger ved Siddimdalen for deres opprør var et sekundært formål. At dette var et sekundært formål, mens hovedagendaen var et mål knyttet til Kadesh-Barnea, var også konklusjonen til Henry Clay Trumbull (1830-1903) i hans verk Kadesh-Barnea (1883).

 

 

Bibelversjonen om Abraham

I Første Mosebok kan vi skille mellom ”anunnaki-sagaene” (der Yahweh spiller rollen til anunnakiene) og ”patriark­sagaene” (fortellingene om Abraham, Isak og Jakob/Israel). Anunnaki-sagaene avsluttes med fortellingen om destruksjonen av Sodoma og Gomorra, mens patriark­sagaene begynner med fortellingen om Abraham. I bibelfortellingen som knytter Abraham og særlig hans nevø Lot til fortellingen om destruk­sjonen av Sodoma og Gomorra, bringes vi således til et knutepunkt mellom to store saga-tradisjoner.

 

Hvem var egentlig Abraham? Fortellingen om Abraham begynner i Første Mosebok kap. 11, rett etter fortellingen om Babels tårn. Først gis en ættetavle som skal vise at Abraham var en etter­kommer av Noahs sønn Sem. Abraham bodde med sin familie, konen Sarai og faren Tarah, i den sumeriske byen Ur. I Ur het han Abram. Det semittiske navnet ”Abraham” tok han først, ifølge Første Mosebok, etter å ha inngått en pakt med Yahweh i en alder av 99 år. Abram og Sarai var barnløse, da Sarai ikke kunne få barn. Årsaken oppgis ikke, men Tarah og Abram bestemmer seg for å flytte til Kanaan. Abrams nevø Lot blir med. Da de kommer frem til byen Harran (i Bibelen kalt Karan) bestemmer de seg imidlertid for å slå seg ned og bli værende der. Her blir de til Tarah dør.

 

Abrahams reise

 

Kapittel 12 i Første Mosebok begynner abrupt med at Herren viser seg for Abram i Harran:

 

”Herren sa til Abram: «Dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det landet som jeg vil vise deg! Jeg vil gjøre deg til et stort folk; jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse!

Jeg vil velsigne dem som velsigner deg,

og forbanne den som forbanner deg.

I deg skal alle slekter på jorden velsignes.»

 

Så drog Abram av sted, som Herren hadde sagt ham, og Lot gikk med ham. Abram var 75 år da han drog ut fra Karan. Han tok med seg sin kone Sarai og sin brorsønn Lot og alle eiendelene de hadde samlet, og de tjeneste­folkene de hadde fått seg i Karan. De gav seg på vei til Kanaan.”

 

Bibelfortellingen er uhyre knapp når det gjelder hvor lenge Abram med følge var i Kanaan, eller hva han gjorde der. Han kan ha vært der i mange år, og gjort mye forskjellig. Men så oppsto hungersnød i landet; da dro Abram og Sarai videre til Egypt. Her ble de straks mottatt med åpne armer av faraoen, som om de var fortrolige venner og hadde felles politiske visjoner og interesser. I Bibelen blir faraoens vennlighet forklart med hans seksuelle interesse for den 65 år gamle Sarai!

 

Abram og Sarai kan ha blitt værende i Egypt i flere år. Da de bestemte seg for å vende tilbake til Kanaan, ga faraoen Abram ”småfe, storfe og esler, treller og trell­kvinner, eselhopper og kameler... Abram var nå meget rik, både på fe og på sølv og gull”. I kapittel 13 fortelles at Abram og Lot ble gjenforent i Kanaan, men at de etter en tid bestemte seg for å skille lag. Lot valgte å flytte til den fruktbare sletten ved den sørlige delen av Dødehavet, der han slo opp telt helt ned til byen Sodoma. Abram forble ved den nordlige delen av Dødehavet.

 

Dødehavsområdet, med Siddimdalen helt i sør

 

 

Kapittel 14 gir oss fortellingen om Slaget ved Siddim, som lå ved sydspissen av Dødehavet. Den angripende parten i striden var Elam-alliansen ledet av Elam-kongen Kedor-Laomer. Denne alliansen inkluderte ”Sinear-kongen Amrafel”. Den forsvarende parten i striden, som muligens ikke lenger ville betale skatt til sine overherrer fra øst, var en allianse av småbykonger fra Siddim.

 

”Men i Siddimdalen var det fullt av jordbekgruver, og da kongene i Sodoma og Gomorra måtte flykte, falt de ned i dem. De som ble igjen, flyktet til fjells. Så tok fiendene alt godset i Sodoma og Gomorra og hele matforrådet og drog bort. De tok også med seg Lot, Abrams brorsønn, og alt det han eide, og drog av sted. Lot bodde i Sodoma…

 

Da Abram fikk høre at hans frende var tatt til fange, mønstret han sine våpenføre menn som var født og fostret i hans hus, 318 i tallet, og satte etter kongene helt til Dan. Der delte han flokken sin og overfalt dem om natten. Han slo dem og forfulgte dem helt til Hoba, som ligger nord for Damaskus. Så tok han alt godset tilbake. Sin frende Lot tok han også med seg og alt det han eide, likedan kvinnene og folket.

 

Da Abram hadde slått Kedor-Laomer og de kongene som var med ham, vendte han tilbake. Da kom kongen i Sodoma ut imot ham i Slettedalen, som nå heter Kongedalen. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Den Høyeste Gud. Han velsignet Abram og sa:

«Velsignet være Abram av Den Høyeste Gud,
han som skapte himmelen og jorden!
Lovet være Den Høyeste Gud,
som har gitt dine fiender i din hånd!»
Så gav Abram ham tiende av alt.

 

Kongen i Sodoma sa til Abram: «Gi meg folket, og ta du godset!» Men Abram svarte ham: «Jeg rekker min hånd opp til Herren, Den Høyeste Gud, han som skapte himmelen og jorden: Jeg tar ikke så mye som en tråd eller en sandalrem av alt det du eier. Du skal ikke ha det å si at du har gjort Abram rik. Jeg vil bare ha igjen for den maten folkene spiste.”

 

 

Vi får her inntrykk av at Abram fungerte som en nøytral tredjepart i striden mellom Elam-alliansen og Siddim-alliansen. Langt vanskeligere å tolke er de få setningene om Melkisedek, kongen av Salem, og forholdet mellom Melki­sedek og Abram. Hvorfor skulle Abram gi Melkisedek en tiende av alt?

 

 

Sitchins forståelse av Abraham

Den rådende oppfatning har lenge vært at Abraham var en slags gjeternomade, en semitt fra vest som tidlig i sitt liv hadde immigrert til Ur. Men Første Mosebok gir oss flere hint om at Abraham var en VIP av høyeste rang, vant til å omgås konger og andre mektige. Mange puslespillbiter faller på plass hvis vi aksep­terer at Abraham var en ekte sumerer. Dette ble foreslått så tidlig som i 1930 av den tyske assyriologen Alfred Jeremias (1864-1935), som for øvrig var en prominent talsperson for at opphavet til den hebraiske bibelen burde forklares i lys av babylonsk mytologi.

 

Enda flere puslespillbiter faller på plass hvis vi aksep­terer Sitchins forslag at Abraham var en militær leder som tilhørte en prestekongefamilie. La oss se på noen av Sitchins argumenter. Navnet ”Abram” gir mening på sumerisk, hvor det betyr ”Fars elskede”. Navnet ”Sarai” gir også mening på sumerisk, hvor det betyr ”Prinsesse”. Abram og Sarai var halvsøsken, de hadde samme far men forskjellig mor. Farens navn, Tarah, indikerer at han var orakelprest. Datteren til Abrahams bror Haran het Milka, som betyr ”som en dronning”. Disse navnene indikerer at kongelig blod fløt gjennom farslinjen til Abraham. La oss heller ikke glemme at Abraham kunne føre sin ættelinje tilbake til Sem og Noah, og således tilhørte den ættelinjen som i årtusener hadde fungert som anunnakienes utvalgte administratorer.

 

 

The Urantia Book om Abraham og Melkisedek

Ifølge The Urantia Book (kap. 93) var Melkisedek en innviet i aller høyeste grad, som hadde kommet til Jorden for å etablere den første plattformen for å spre læren om Den ene allkjærlige Allgud. Det var geografiske hensyn som gjorde at Palestina ble valgt som base for hans misjon; valg av etnisk gruppe var underordnet dette hensynet. Melkisedek samlet en gruppe disipler rundt seg, og etablerte sitt hovedkvarter på et sted han kalte Salem. Salem ble senere kjent som byen Jebus, og enda senere kjent som Jerusalem. Melkisedek befant seg på Jorden i 94 år. Misjonærer for hans lære ble sendt ut til alle de fire verdens­regioner.

 

Abrahams far Tarah, bosatt i Ur, hadde fått høre om Melkisedek og hans lære gjennom en fønikisk predikant som hadde kommet på besøk til Ur. Tarah og hans familie flyttet etter en tid fra Ur for å bosette seg i nærheten av Melki­sedek i Salem. Abrahams bror Nahor II (Tarahs far var Nahor I) var imidlertid ikke så begeistret for planene, og overbeviste familien underveis om å slå seg midlertidig ned i Harran. I Harran bodde de i flere år inntil Tarah døde. Noen uker etter hans død mottok Abraham invitasjon fra Melkisedek om å komme til Salem for å høre hans lære. Abraham og hans familie brøt da opp fra Harran og etablerte sitt hovedkvarter 30 km sør for Salem, der de reiste et festningsverk. Dette stedet ble senere kjent som byen Hebron (”allianse”). Kanskje vi i dette bynavnet finner opphavet til ordet hebréer? Fra Hebron dro Abraham, Sara og Lot ofte på besøk til Melkisedek. Nahor II ble igjen i Harran, og ble senere grunnlegger av en bystat som ble oppkalt etter ham.

 

Ikke lenge etter at Abraham og hans familie hadde etablert seg i Hebron, ble Kanaan rammet av en tørkeperiode. Abraham, Sara og Lot dro da til Egypt for å skaffe matforsyninger. I Egypt oppdaget de at en fjern slektning av dem satt på tronen. [Ut fra vår synkronisering av kronologiene må denne faraoen ha vært Amenemhat I (1991-1962)]. Abraham ledet to vellykkete mili­tære kampanjer for faraoen. Faraoen, som også hadde hørt om Melkisedek, rådet så Abraham å vende tilbake til sin åndelige mester.

 

Abraham hadde kongelige ambisjoner om å legge under seg hele Kanaan, ved å forene de mange bystatene og nomadestammene til én politisk enhet med Salem som hovedstad. På veien hjem fra Egypt ble disse ambisjonene til konkrete planer. Lot likte ikke militær­livet, og flyttet derfor til Sodom der han engasjerte seg i handel og husdyrhold. Melkisedek, en fredens mann, verdsatte de forsvarstiltak Abraham iverksatte for Salem, men var negativ til Abrahams erobringsplaner for hele Kanaan. Denne uenigheten resulterte i et midlertidig brudd i deres forhold. Abraham dannet allianser med mange av de nærliggende stammene, med Hebron som militært hovedkvarter.

 

Ifølge The Urantia Book var det i denne fasen av Abrahams begivenhetsrike liv at Slaget ved Siddim fant sted, der Abraham vendte seirende tilbake og ble feirende mottatt av Melkisedek. Abraham hadde ikke gitt opp sine konge­planer, men ble tiltagende bekymret over at han ikke hadde en sønn som kunne overta kongedømmet etter ham. Han ba da om å få en lengre samtale med Melkisedek. Resultatet av samtalen var at en pakt mellom de to ble inngått der Abraham lovet å oppgi sine militære planer, mens Melkisedek lovet at Abraham snart skulle få en sønn samt bli stamfar for et tallrikt folk i Kanaan etter et midlertidig opphold i Egypt.

 

Ikke lenge etter inngåelsen av denne pakten fikk Abraham sønnen Isak. The Urantia Book poengterer imidlertid at Abraham da var langt yngre enn de 99 årene som Bibelen har tillagt ham, og at Sara igjen var langt yngre enn Abraham. Kanskje vi kommer nærmere sannheten ved å anta at Abraham var rundt 60 år, og Sara rundt 40 år? Det var Prestekilden (P) – som ifølge GT-forskeren Richard Elliott Friedman (2. utg. 1997) ble skrevet i årene under Judea-kongen Hiskia (715-687) – som fremstilte Abraham som en olding for at fødselen av Isak skulle virke dessto mer mirakuløs.

 

Fødselen av Isak gjorde dypt inntrykk på Abraham. Han ønsket da å få pakten formalisert i skrift. Abraham hadde også behov for en seremoniell markering av pakten, og det var i denne kontekst han valgte å la Isak bli omskjært. Dette var ikke et krav fra Melkisedeks side, selv om de fleste av hans tilhengere praktiserte omskjæring. Som en ytterligere markering av pakten valgte Abraham så å skifte navn fra Abram til Abraham, hvilket ble fulgt opp av hans hustru som skiftet navn fra Sarai til Sara.

 

 

e) 1958: Kjernefysisk destruksjon av Tilmun, Sodoma og Gomorra

Erra-eposet forteller om hvordan Marduk ble overtalt til å forlate Babylon i tiden mellom Sargon av Akkad og Naram-Sin (2214-2191). Etter å ha reist land og strand rundt i mange år kom Marduk ca. 1982 f.Kr. til Harran. I 24 år hadde han sin base der, hvor han forberedet å overta Babylon på ny og å erobre romfartsbasen i Tilmun. Han og hans sønn Nabu prøvde i denne tiden å overtale flest mulig småkonger i Vest-Asia til å støtte ham i den kommende kampen. I Ashurbanipals bibliotek har man funnet en leir­tavle som inneholder en selv­biografisk tekst av en aldrende Marduk:

 

”Oh store guder, lær mine hemmeligheter å kjenne.

Som jeg snor beltet rundt meg, kommer mine minner tilbake:

Jeg er den guddommelige Marduk, en stor guddom.

Jeg ble kastet ut for mine synder,

til fjellene jeg gikk.

I mange land har jeg vært en vandrer:

fra der solen stiger til der solen går ned har jeg gått.

Til høydene ved Hatti-land gikk jeg.

I Hatti-land spurte jeg et orakel

[om] min trone og mitt herredømme;

i dens midte [jeg spurte]:  ”Inntil når?”

Jeg hadde mitt rede der i 24 år.”

 

Erra-eposet forteller videre om dramaets kulminasjon i 1958 f.Kr. Marduk, fulgt av sine tilhengere, drar fra Harran til Babylon der han på ny inntar tronen. Fra fragmenter som har blitt funnet av Marduks selv­biografi kan man lese at han ønsket ”å jage vekk ondskap og ulykke... bringe moderlig kjærlighet til menneske­heten”.

 

Marduks inntog i Babylon skapte naturligvis sterke reaksjoner blant anunnaki-lederne. Bråket med Marduk syntes aldri å ta slutt. Ninurta samlet sine tropper, og kamper oppsto. Nergal/Erra dukket opp, og ifølge Chedorlaomer Text vanhelliget han zigguraten til Enlil i Nippur og ga Marduk skylden. Dette virket som et smart sjakktrekk, for Enlil kom rasende i et luftfartøy. Anunnaki-lederne samlet seg til krigsråd og var i konstant fjern­kommunikasjon med Anu. Enlil forlangte at Marduk og Nabu måtte straffes. Enki motsatte seg dette, men hans sønn Nergal tok Enlils side. En voldsom krangel oppsto mellom Enki og Nergal, der Enki forsvarte Marduk:  

 

”Nå som prins Marduk har reist seg,

nå som folket for andre gang har løftet opp hans bilde,

hvorfor fortsetter Erra sin motstand?”

 

Til slutt mister Enki tålmodigheten, og brøler til Nergal om å forsvinne ut av hans syne. Nergal reiser til sitt hjem i det sørlige Afrika... men ikke for å trekke seg ut av den tilspissete situasjonen. Han vil ta i bruk ”de syv forferdelige våpnene” (kjernefysiske raketter eller bomber) som Anu har gitt ham. Nergal forteller om sine planer til sin bror Gibil, som velger å advare Marduk. Marduk, urolig nå, spør Gibil hvor disse våpnene kan være gjemt. Gibil svarer:

 

”De syv ligger bevart i et fjell,

i en hule inne i jorden ligger de.

Fra dette stedet vil de i stråleglans bli skutt ut,

fra Jorden til Himmelen, omsvøpt i terror.”

 

Dette svaret ble litt for generelt for Marduk. Men Gibil kan ikke hjelpe mer; bare Nergal kjenner stedet. Marduk styrter avsted til Enki for å få råd. Enki innkaller de andre anunnaki-lederne til nytt krigsråd. Enki sier at Nergal må stoppes, for våpnene vil ”legge landene øde, folk vil omkomme”. Da krigsrådet ikke kommer til enighet om en avgjør­else, lar de Anu ta den endelige bestem­melsen.

 

Ninurta drar til den ”nedre verden” (det sørlige Afrika) for personlig å formidle Anu’s avgjørelse til Nergal. Nergal hadde da allerede beordret klargjøringen av ”de syv forferdelige våpnene” med deres ”gift” (kjernefysiske stridshoder?). Beskjeden fra Anu var at våpnene kun kunne anvendes på spesifikt godkjente treffmål; at alle anunnakiene på de spesifiserte stedene måtte varsles på forhånd, og at jordmenneskene måtte bli spart for død og lidelse. Nergal liker ikke bestemmelsen om at han må varsle noen om noe som helst. Harde ord utveksles mellom Ninurta og Nergal. Nergal går med på et kompromiss. Han skal på forhånd varsle anunnakiene og astronautene som holder til ved romfartsbasen på Tilmun, men han vil ikke varsle Marduk og Nabu, heller ikke Marduks tilhengere.

 

Erra-eposet gjengir Ninurtas retoriske spørsmål for å forhindre tap av uskyldige menneskeliv. Ordlyden herfra gjenfinner man i Første Mosebok 18:22-23, der det er Abraham som ber om nåde for innbyggerne i Sodoma og Gomorra. Ninurta spør:

 

”Tapre Erra,

Vil du tilintetgjøre de rettferdige med de urettferdige?

Vil du tilintetgjøre de som har syndet mot deg

sammen med de som ikke har syndet mot deg?”

 

Nergal, som var fylt av personlig hat, svarer:

 

”Jeg skal tilintetgjøre sønnen,

og la faren begrave ham.

Så skal jeg drepe faren,

la ingen få begrave ham!”

 

Nergal vil destruere romfartsbasen på Tilmun for å forhindre at Marduk kommer i dens besittelse. Dersom Marduk hadde erobret Tilmun ville han ha blitt den suverent mektigste blant anunnaki-lederne. Anu og Enlil godkjenner Nergals plan. Med ambivalente følelser hjelper Ninurta Nergal i å virkeliggjøre planen.

 

 

Dommedag i Tilmun og Siddimdalen

Først skulle romfartsbasen destrueres, som inkluderte selve kommando-komplekset som lå godt beskyttet inne i ”Fjellet Superior”, samt den harde, flate sletten som tjente som rulle­bane.

 

”Ishum [Ninurta] satte sin kurs mot Fjellet Superior.

De forferdelige syv [våpnene], uten deres like,

satte sin spor etter ham.

Til Fjellet Superior helten kom;

han hevet sin hånd –

fjellet ble knust.

Så utslettet han

sletten ved Fjellet Superior;

ikke en trestamme ble stående tilbake i skogene.”

 

I Chedorlaomer Text finner vi en ytterligere bekreftelse av destruksjonen av romfarts­basen:

 

”Det som var reist mot Anu for utskytning

de fikk til å visne;

dets ansikt de fikk til å svinne hen,

dets sted de gjorde øde.”

 

Nå var det Nergals tur. Han drar fra Sinai-halvøya til noen kanaanittiske byer ved å følge strekningen kjent som ”Kongens hovedvei”. De ordene som brukes i Erra-eposet er nærmest identiske med dem som brukes i fortellingen om Sodoma og Gomorra i Første Mosebok.

 

”Så, for å etterligne Ishum,

Erra følger Kongens hovedvei.

Han gjør slutt på byene,

han gjør dem til ødeland.

I fjellene forårsaket han hungersnød,

han lot deres dyr omkomme.”

 

Det verset som her følger kan meget vel være en beskrivelse av hvordan den sørligste delen av Dødehavet ble skapt. Uansett hva den katastrofale årsaken var, antar mange at en revne ble dannet i den daværende sørlige kystlinjen slik at vannet rant gjennom til den lavereliggende frodige dalen i sør der fem bibelske byer lå. Alt liv i sjøen døde.

 

”Han gravde seg gjennom sjøen,

dens helhet han skilte.

Det som levde i den,

selv krokodillene,

fikk han til å visne.

Som med ild stekte han dyrene,

og forbannet deres korn til å bli som støv.”

 

Dødehavet i dag er kjent for flere merkverdigheter. Dødehavet ligger 420 meter under havnivået, dets kystlinje er således det laveste sted på Jordens konti­nen­tale overflate. Dødehavet er 8,6 ganger saltere enn havet, og er verdens nest mest salte innsjø. Jordanelven er dens viktigste vannforsyningskilde. Et inter­nasjonalt forskningsteam konkluderte i 2009 at det gamle grunnvannet som tappes ved Jordan er 20 ganger mer radioaktivt enn det som betraktes som trygt for drikke­vann (ScienceDaily, 6. mars 2009: Jordan's Fossil Water Source Has High Radiation Levels).

 

Sitchin kom over en sumerisk-akkadisk tekst, kjent som K.5001, som også kan ha vært en kilde for bibelfortellingen:

 

Herren, han som bærer Brenneren

som brant opp fienden;

som utslettet de ulydiges land;

som fikk livet til å visne hos dem som fulgte det Onde Ord;

som lot steiner og ild regne på fiendene.

 

I sammenligning med betydningen av den kjernefysiske destruksjonen av romfarts­­basen i Tilmun, kan destruksjonen av Sodoma og Gomorra ikke betegnes som noe annet enn et kuriøst sideshow. Sitchin tolket de to byenes synd til å være deres allianse med Marduk, samt at Nabu muligens gjemte seg i en av dem. Zetaene har i ZetaTalk-notatet Sodom and Gomorra en mer spenstig forklaring på hvorfor også disse to byene ble rammet. I de to byene hadde en macho-subkultur oppstått blant unge menn der den mest dominante av to hadde rett til å penetrere analt den mindre dominante. En dag gikk de for langt, de tok ikke et nei for et nei, men gruppevoldtok en ung mannlig anunnaki! Détte skal ha vært den enkle grunnen til at de to byene ble utslettet.

 

 

Lot og hans to døtre

Forfatterredaktørene av Første Mosebok erstattet nesten samtlige henvisninger til anunnakiene med Yahweh. Som i bibelversjonen av anunnaki-sagaene om Syndfloden og Babels tårn, ble Yahweh også i fortellingen om destruksjonen av Sodoma og Gomorra fremstilt som den utøvende og straffende part. Her kommer bibelversjonen, i Første Mosebok kap. 19:

 

”Da det grydde av dag, skyndte englene på Lot og sa: «Stå opp, ta din kone og dine to døtre som er her, så dere ikke blir revet bort på grunn av det onde som byen har gjort seg skyldig i!» Da han betenkte seg, tok mennene både ham og hans kone og hans to døtre i hånden, og de førte ham av sted og brakte ham i sikkerhet utenfor byen. For Herren ville skåne ham.


Da de hadde ført dem ut, sa en av mennene: «Fly for livet! Se deg ikke tilbake, og stans ikke noe sted på sletten! Flykt opp i fjellene; ellers blir du revet bort!» Men Lot svarte: «Å nei, min herre! Du har jo vist godvilje mot din tjener. Stor er den troskap du har vist meg ved å berge mitt liv. Men jeg kan ikke flykte opp i fjellene; for da kunne ulykken nå meg, så jeg døde. Se, den byen der er så nær at jeg kan flykte dit; det er ikke store stedet. Kjære, la meg få flykte dit – byen er jo så liten – så jeg kan berge livet!» Da sa han til ham: «Ja, jeg gjør som du vil i dette også; jeg skal ikke ødelegge den byen du nevner. Skynd deg, flykt dit! For jeg kan ikke gjøre noe før du er kommet fram.» – Derfor heter byen Soar.


Da solen gikk opp over landet, kom Lot fram til Soar. Da lot Herren svovel og ild regne over Sodoma og Gomorra – ned fra Herren, fra himmelen. Han ødela disse byene og hele sletten, alle som bodde i byene, og alt som grodde på marken. Men Lots kone så seg tilbake. Da ble hun til en salt­støtte.


Tidlig om morgenen gikk Abraham til det stedet hvor han hadde stått for Herrens åsyn. Da han så ut over Sodoma og Gomorra og hele slette­landet, fikk han se at røk veltet opp fra landet, som røken fra en smelteovn. Slik gikk det til at Gud kom Abraham i hu da han ødela byene på sletten. Han førte Lot midt ut av ødeleggelsen, som han sendte over de byene Lot hadde bodd i.”

 

John Martin: Destruction of Sodom and Gomorrah (1852)

 

I ZetaTalk-notatet Sodom and Gomorra blir også skjebnen til Lots kone kommen­tert:

 

”Forretningspartnere ble advart på forhånd [om den kjernefysiske destruk­sjonen], men fikk knapt nok tid til å forlate området. Ingen tid til å ta farvel eller til selv et dvelende siste blikk. Likevel, hustruen til en av forretnings­partnerne gjorde nettopp det. Hun dvelte, da hun ikke ønsket å forlate hjemmet som hun hadde så kjært, og heller ikke helt forsto situasjonen. Da bomben eksploderte sto hun og skuet ned på byen og var i treffsonen for trykkbølgen, fremfor å være over åskammen. På en måte fordampet hun der hun sto. Legenden forklarte hennes svidde og forherdete levninger, grå med et fint støv fra det radioaktive nedfallet, som en saltstøtte.”

 

 

Ifølge Første Mosebok fryktet Lots to døtre at hele menneskeheten hadde blitt utslettet, og at menn­eskets eneste gjenværende håp var at de selv ble befruktet, om det så var med deres egen far.

 

”Fra Soar drog Lot opp i fjellet og slo seg ned der sammen med sine to døtre; for han torde ikke bli i Soar. Så bodde de i en fjellhule, han og de to døtrene. Den eldste datteren sa da til den yngste: «Far er gammel, og det fins ikke en mann her i landet som kan ha omgang med oss på vanlig vis. Kom, la oss gi far vin å drikke og ligge med ham, så vi kan holde ætten oppe ved ham!» Samme kveld skjenket de sin far vin, og den eldste gikk og la seg hos faren. Han merket ikke at hun la seg, og heller ikke at hun stod opp.

 

Dagen etter sa den eldste til den yngste: «Hør her, i natt lå jeg med far. Nå gir vi ham vin å drikke i kveld også. Gå inn og legg deg hos ham, så vi kan holde ætten oppe ved ham!» De skjenket sin far vin den kvelden også, og den yngste gikk og la seg hos ham. Han merket ikke at hun la seg, og heller ikke at hun stod opp. Nå skulle begge Lots døtre ha barn med sin far. Den eldste fikk en sønn og kalte ham Moab. Fra ham stammer moabittene, som ennå er til. Den yngste fikk også en sønn og kalte ham Ben-Ammi. Fra ham stammer ammonittene, som ennå er til.”

  

Simon Vouet: Lot og hans døtre (1633)


 

f) 1957: Radioaktiv vind avslutter den sumerisk-akkadiske æra

Den sjette og siste kongen for Ur III-dynastiet var Ibbi-Sin (1963-1940). Hans fem første regentår var preget av dommedagsvarsler og økende trykk fra vest, særlig av amorittene som ifølge Sitchin utgjorde tyngdepunktet i Marduk-alliansen. Ibbi-Sin fikk bygget bymurer og festnings­verk omkring Ur i et forsøk på å holde de invaderende horder på avstand, resten av Sumer kunne han ikke beskytte. I det fjerde året fortalte oraklene ham, på sin tvetydige måte, at Marduk fra vest snart ville komme. I det femte året stoppet tilsynelatende all kommunikasjon og samarbeid mellom de forskjellige byene i det sørlige Mesopo­tamia. I det sjette året inntok Marduk på ny Babylon, og ved slutten av året kom dommedag.

 

De kjernefysiske eksplosjonene i Tilmun og i Siddimdalen skapte en fryktelig virvelvind. En radio­aktiv sky blåste mot Sumer i det sørlige Mesopotamia, og den blåste over Sumer. Dette hadde ingen forutsett! Sumer kom til å bli det største offeret for de kjernefysiske eksplosjonene.

 

Mørketid omfavnet Vest-Asia og Mesopotamia. I Wiki-artikkelen Ibbi-Sin kan man lese at i hans syvende og åttende regentår steg kornprisene til det 60-dobbelte! Historikerne velger å tolke dette som at Sumer og Ur III-dynastiet gikk i oppløsning pga. langvarig tørke som svekket befolk­ningen, og som så gjorde dem ekstra sårbare for invasjoner vestfra og østfra.

 

Fire år etter at den radioaktive vinden hadde bragt mørketiden inn over landet, flyttet en person som tilhørte Ur III-dynastiets administrasjon til byen Isin litt lenger nord og opprettet sitt eget lille bykongedømme der. Dette ble begyn­nelsen på Isin-dynastiet (1953-1730). Hans navn var Ishbi-Erra (1953-1921). Isin-dynastiet ble etter hvert den nye politisk-administrative enheten i det sørlige Mesopotamia, og det er fra de første årene av dette dynastiet at flere meget interessante klageroptekster har blitt funnet.

 

De sumeriske byene og Isin på 1900-tallet f.Kr.

 

 

Fem klageroptekster har blitt funnet, som antas å ha blitt skrevet i denne rekkefølge:

Piotr Michalowski, professor i Near Eastern Studies ved University for Michigan, har skrevet boken The lamentation over the destruction of Sumer and Ur (1989) [utdrag].

 

Historikerne trodde først at disse klageroptekstene var begrenset til Ur, og at de i likhet med de bibelske klage­ropene over Jerusalems skjebne på 500-tallet f.Kr. var forårsaket av invasjon. Men etterhvert som flere tekster ble funnet, så man at klageropene gjaldt alle byene i det sørlige Mesopotamia. Videre innså man at klagene ikke refererte til menneskelig vold og destruksjon, men til at alt visnet, alt ble lagt øde. Byene og deres bygninger besto; men livskraften i menneskene, dyrene og plantene svant hen.

 

”Oksene står ikke lenger i stallen... sauene går ikke lenger over beite­markene... elve­vannet smaker bittert... i åkrene gror ugress... på slettene visner plantene... moren bryr seg ikke lenger om sitt barn, faren sier ikke ”Åh, min kjære hustru”... barnepiken synger ikke lenger voggesang... kongedømmet har blitt tatt bort fra landet.”

 

”Folk, skrekkslagne, kunne knapt puste;

den Onde Vinden slo klørne i dem,

og gir dem ikke en ny dag...

Munnene er fulle av blod,

hodene er dynket i blod...

Ansiktet var gjort blekt av Den onde vind.”

 

Nagasaki 1945

 

Den brune radioaktive skyen formørket dagen og skjulte Månen. Skrekk, frykt og død spredde seg alle steder der spøkelsesvinden blåste... Flere tekster beskriver anunnakienes reaksjoner og flukt. Ninmah gråt bitre tårer. Inanna var rask til å forlate Uruk, og seilte avsted mot Afrika ”i en båt som kunne gå under vannet”. Hun klagde over at hun ikke kunne ta med seg sine smykker og andre eiendeler. Ninki, Enkis hustru, forlot sin by og dro til sørøst-Afrika (”Abzu”) via luften. Teksten Eridu-klagen uttrykker det slik:

 

”Ninki, den Store Damen, flyvende som en fugl, forlot sin by.”

 

Enki dro nordover. Enlil, Ninlil og Ninmah dro avsted til ukjente steder. Ningal skrev et langt dikt som man har funnet fragmenter av, om hvordan hun og hennes mann Nannar-Sin tilbragte et mareritt av en natt i et underjordisk kammer i deres ziggurat i Ur. Neste dag, etter at stormen hadde blåst videre, forlot de hurtig deres kjære by. Overalt så de død og ødslighet. Hun skriver:

 

”Folket fylte byens gater som potteskår. Langs byens opphøyde utganger, hvor de var vant til å promenere, lå døde kropper strødd omkring. I boule­vardene, der fest og selskaper hadde blitt feiret, lå folk i hauger...” 

 

 

Likene ble ikke begravd, skriver Ningal, for ”de døde kroppene, som fett satt ut i solen, smeltet bort av seg selv”. Som ved et mirakel ble Babylon spart for Den onde vind. Også Marduks sønn Nabu overlevde, og slapp unna sine fiender. En baby­lonsk tekst forteller:

 

Han [Nabu] reiste ut i den store sjø,

satte seg på en trone som ikke var hans

[fordi] Ezida, hans legitime bolig, var styrtet.

 

Nabu, sønn av Marduk

 

* * *

 

Også Kanaan gikk inn i en mørketid. Ifølge The Urantia Book forsvant Melkisedek fra det fysiske plan like etter destruksjonen av Sodoma og Gomorra. Han forsvant like mystisk som han hadde kommet til Jorden 94 år tidligere. Mange av hans nærmeste betraktet ham som en halvgud. Abraham hadde enda noen år igjen å leve. De siste årene tilbragte han i Hebron. Hans siste akt før han døde var å sende noen av sine tjenere til byen Nahor ved grensen av Mesopotamia for å finne en hustru til sin sønn Isak. Fra The Urantia Book, kap. 93:

 

”Det som i Det gamle testamente beskrives som samtaler mellom Abraham og Gud var i virkeligheten konferanser mellom Abraham og Melkisedek. Senere skrivere betraktet begrepet Melkisedek som synonymt med Gud. Nedtegnelsene av de mange kontakter mellom Abraham og Sara med ”Herrens engel” refererer til deres mange visitter hos Melkisedek…

 

Jødenes nasjonalfølelse var særdeles nedtrykt under Det babylonske fangen­skap. I deres motreaksjon til nasjonalt mindreverdighetskompleks svingte de over til den motsatte ekstremitet, nasjonal og etnisk overopp­høydhet, der de fordreide og perverterte tradi­sjonene for å opphøye sitt folk over alle andre raser som Guds utvalgte folk. Av denne grunn redigerte de møysommelig samtlige nedtegnelser for å løfte Abraham og deres andre nasjonale ledere høyt over alle andre personer, inkludert Melkisedek. De hebraiske skriverne ødela alle nedtegnelser de kunne finne av disse skjell­settende tider, og bevarte bare fortellingen om møtet mellom Abraham og Melkisedek etter slaget ved Siddim, som de anså kastet ære og glans over Abraham…

 

Men én av skriverne av Brevet til hebreerne [i Det nye testamente] hadde forstått Melkisedeks misjon, for der står det skrevet:

 

”Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for Den høyeste Gud. Han kom og møtte Abraham og velsignet ham da Abraham vendte tilbake etter seieren over kongene, og Abraham ga ham tiende av alt. Han er for det første Melkisedek, navnet betyr «rettferdig­hetens konge», og dernest er han konge i Salem, det vil si fredens konge. Han er uten far og uten mor og har ingen ættetavle. Hans dager har ingen begynnelse, og livet hans tar ikke slutt. Slik er han lik Guds Sønn; han er og blir prest for alltid.” [kap. 7:1-3]

 


Tilbake til:  Denne bok, innholdsside  //  Home