Kreft anno 2014

av Rolf Kenneth Myhre

Versjon: 8. september 2014

 

Sammendrag:

I Del I – «Kreftens vesen» – gis en oppdatert introduksjon til den akademiske, biomedisinske forståelsen av kreft. I Del II – «Kreftbehandling» – presenteres først det totale «prognose­regnskapet» ved konvensjonell kreftbehandling. Deretter presenteres noen kjente alternative kreftbehandlingsmetoder som jeg ikke kan anbefale som «universal­nøkler» til krefthelbredelse. Dette essayets høydepunkt er presentasjonen av den «alternative strategi», som krever at kreft må forstås som et biopsykososialt fenomen. Den biopsykososiale modell har rom for psyko­sosiale og psykosomatiske årsaker til kreft i tillegg til biomedisinens kjente karsinogener. Den biopsykososiale modell gir også rom for å akseptere «radikal remisjon» og «spontan regresjon» av kreft som et helbredende fenomen knyttet til psyken. Den biomedisinske modell har ingen plass for psyken.

 

For å illustrere den store kontrasten mellom det biomedisinske paradigmet og det biopsyko­sosiale paradigmet, fremheves to nyere populær­vitenskapelige bøker om kreft og kreft­behandling. Den ene boken er Keiseren over alle sykdommer: Kreftens biografi (norsk utg. 2013) av kreftlegen Siddhartha Mukherjee. Denne boken ga ham den gjeve Pulitzer-prisen. Den andre boken er Radical Remission: Surviving Cancer Against All Odds (2014) av Kelly A. Turner. Denne boken er en kvalitativ studie av personer som har hatt radikal remisjon av kreft etter å ha avvist konvensjonell behandling. Hva var disse personenes egen forståelse av årsaken til remisjonen?

 

 

DEL I:  KREFTENS VESEN

a) Kreftens historie og omfang

b) Er kreft én eller 200 forskjellige sykdommer?

c) Immunsystemet versus antioksidantforsvaret

d) Kreftstamceller

e) Mukherjee (2010): «Keiseren over alle sykdommer»

f) Kreftens naturlige forløp, overdiagnostisering og over­behandling

 

DEL II: KREFTBEHANDLING

g) Prognoseregnskapet ved konvensjonell behandling

h) Alternative behandlingsmetoder

i) Alternativ strategi: Fra «Integral Life Practice» til «Radical Remission»

 

Bøker, artikler og web-ressurser

 

 

 

Tilbake til:  Helse & Sykdom-siden  //  Home