Bøker, artikler, web-ressurser 

Oppdatert: 29. august 2014.

 

 

Om den psykologiske faktors betydning

Boehmer, Tami:

* From Incurable to Incredible: Cancer Survivors Who Beat the Odds (2010). Bok, 222 s. 27 fantastiske historier fra dem som har overlevd diagnosen terminal kreft.

 

* Miracle Survivors. Boehmers web-base.

 

LeShan, Lawrence:

* Cancer as a Turning Point. Web-basen til Lawrence LeShan og to andre.

 

* Kreft som vendepunkt: en håndbok for kreft­pasienter, deres familier og helsepersonell [bok, orig. 1989]. Spartacus forlag, 1997. 191 sider.

 

Myhre, Rolf Kenneth (2014): Kreft: Primært et psykobiologisk shutdown-program? NyS, 2014.

 

Siegel, Bernie:

* Bernie Siegel, MD [web-base]

 

* Kjærlighet, medisin og mirakler: en kirurgs erfaringer med kreftpasienter og deres enestående evne til å helbrede seg selv [bok, orig. 1986]. Damm & Søn, Oslo, 2006. 311 sider. Den norske utgaven har et etterord av Siegel fra 1998.

 

Turner, Kelly A.:

       * Radical Remission: Surviving Cancer Against All Odds (2014). Bok, 312 s.

      

       * drkellyturner.com. Turners web-base for sin bok.

 

       * Radical Remission Project (RRP). En database med selvbiografiske fortellinger fra personer med forskjellig typer av remisjon som har vært bedre enn prognosen. Databasen opererer med fire typer av remisjon. Pr. 6. september 2014 har 65 personer fått publisert sin historie, og 28 av disse brukte konvensjonelle og ikke-konvensjonelle metoder samtidig. For flere av disse historiene er det for tidlig å si at remisjonen er endelig. databasen har fine søkemuligheter.

 

 

Kreftstamceller og deres betydning

Wiki: Cancer stem cell.

 

Mukherjee, S.: The Cancer Sleeper Cell. New York Times, 29. oktober 2010.

 

Sayer Ji: Study: Radiation Therapy Can Make Cancers 30x More Malignant. GreenMedInfo.com, 2012.

 

 

Kreftens naturlige forløp, overdiagnostisering, overbehandling

Bleyer & Welch (2012): Effect of Three Decades of Screening Mammography on Breast-Cancer Incidence. N Engl J Med, 22. nov. 2012.

 

Corriher, Sarah C.: The American Cancer Society Admitted That Untreated Cancers Often Go Away Naturally. Blogginnlegg.

 

Esserman et al. (2013): Overdiagnosis and Over­treatment in Cancer: An Opportunity for Improve­ment. JAMA, aug. 2013.

 

McCauley & Rbin (1996): The great American pseudo-epidemic of cancer of the prostate. Artikkel.

 

To et al. (2014): Is carcinoma in situ a precursor lesion of invasive breast cancer?. Int J Cancer, mars 2014). Da denne artikkelen ikke ligger online, kan man lese en omtale av den i anmeldelsen til Sayer Ji, Millions Fall Prey To This Deadly Breast Cancer Myth (GreenMedInfo, 20. mai 2014).

 

Welch, H. Gilbert Welch:

* Overdiagnosis in Cancer. J Natl Cancer Inst 2010;102:605–613.

* Should I Be Tested for Cancer?: Maybe Not and Here's Why. Bok, 2006.

* Overdiagnosed: Making People Sick in the Pursuit of Health. Bok, 2011.

 

 

Om skolemedisin og kreftbehandling: historie og facts

Ausubel, Kenny (2000): When Healing Becomes a Crime: The Amazing Story of the Hoxsey Cancer Clinics and the Return of Alternative Therapies. Bokens Del I forteller den eventyrlige historien om Harry Hoxsey (1901-1974) som med sin urtekur og med verdens største private kreftklinikk på 1950-tallet var i kontinuerlig kamp mot AMA/Fishbein fra 1924-1952; og mot FDA fra 1952-1960. Del II diskuterer ingrediensene i Hoxsey-kuren, og forteller om opphavet til konvensjonell kreftbehandling. Bokens Del III er en grundig beskrivelse av maktkampen frem til ca. 1910 mellom karte­siansk medisin og de andre medisinske tradisjoner, og hvordan det er medisinsk politikk (ikke medisinsk vitenskap) som er grunnlaget for dagens kreft­behandling.

 

Epstein, Samuel S. (2005): Cancer-Gate: How to Win the Losing Cancer War [Bok]

Epstein avslører at USAs to største non-profit kreftorganisasjoner, National Cancer Institute (NCI) og American Cancer Society (ACS), har sviktet kreftpasientene full­stendig og tjener kun til å fremme profitt-interessene til kreftindustrien og de farma­søytiske selskapene. De kreftfremmende virkninger av industriell forurensning under­trykkes. NCI har et årsbudsjett på 4,6 milliarder $, mens ACS mottar årlig statsstøtte på 800 millioner $. Epstein er ingen ”alternativ terapi”-talsmann.

 

Griffin, G. Edward: En verden uten kreft: historien om vitamin B17 [Kolofon, 2007]. Dette er den norske oversettelsen av World Without Cancer: The Story of Vitamin B17 (2. utg., 1997]. Bokens Del I (kap. 1-12) tar for seg historien, begrunnelsen og de terapeutiske erfaringer med Laetrile/vitamin B17. Bokens Del II (13-23) er en forrykende gjennom­gang av skolemedisinens historie og karakter som en US-oligarkisk, profittdrevet geskjeft.

 

Mukherjee, Siddharta (orig. 2010): Keiseren over alle sykdommer: Kreftens biografi. Norsk utgave, 2013. Wiki-omtale.

 

Myhre, Rolf Kenneth (2012):  Skolemedisinens opprinnelse, hovedaktører og hovedprinsipper (NyS, 2012). Artikkelen ser nærmere på historien til biomedisin og skolemedisin. Hva er agendaen, og hvem står bak?

 

Null et al. (2003): Death by Medicine. Part I & Part 2. En gruppe respekterte forskere har gjennomført den første studien der all statistikk over iatro­gene (lege/sykehus-forårsaket) dødsfall har blitt samlet. Feil fra helsevesenets side er nå den hyppigste årsaken til død og skade i USA. I 2001 var det 699.697 dødsfall som ble relatert til hjerte-kar-sykdom; 553.251 dødsfall som ble relatert til kreft, mens 783.936 dødsfall ble relatert til medisinsk intervensjon. Fem uavhengige undersøkelser viser at bare 5-20 % av slike tilfeller rappor­teres, hvilket innebærer at [783.936 x 5 (20 %) =] 3.919.680 iatrogene dødsfall pr. år trygt kunne ha blitt angitt som et minimumstall. Det totale antall dødsfall i USA er imidlertid bare ca. 2,4 millioner, så her må det være betydelig statistisk overlapp. [Antall dødsfall pga. bilulykker i USA er til sammenligning bare på 45.000 pr. år]. De farma­søytiske selskapenes enorme innflytelse over medisinsk utdanning, forskning, behand­ling og publisering, gis hovedskylden for denne medisinske dyptgående krisen.

 

 

Om oksidativt stress

Blomhoff, Rune:

* Blomhoffs web-base.

* Antioksidanter: Den sanne historien (2008) [bok]

* Antioksidanter og oksidativt stress (2004) [artikkel, pdf-format].

      

 

Om urter mot kreft

Hjelmstad, Rolv

* Medisinplanter i Norge. Helsebringende vekster i naturen (Gyldendal, 2012)

* Urtekilden. Hjelmstads web-base.

 

Moss, Ralph W. (1998): Herbs against cancer: history and controversy [bok].

Moss gir i denne boken en beskrivelse og kort evaluering av 21 urtebaserte såkalte “mirakelkurer mot kreft” fra hele verden, fra Hoxsey og Essiac te til nye urtekurer fra 1980/90-tallet. Utfordringen for Moss var å finne den ”smale sti” mellom produsentenes propaganda og skolemedisinens debunk.

 

Naiman, Ingrid:

* Cancer Salves. Naimans web-base. Her kan man bl.a. kjøpe Naimans egne styrke­drikker og kreftsalver som er basert på oppskriftene fra Eli G. Jones og Harry Hoxsey.

 

* Cancer Salves: A Botanical Approach to Treatment (1999) [bok].

 

 

Om kirurgi, strålebehandling og kjemoterapi

Farmakologisk Institutt: Cytostatikaboken, 7. utg. 2009. (online)

 

Moss, Ralph W. (1995): Questioning chemotherapy: a critique of the use of toxic drugs in the treatment of cancer [Bok].

 

 

Norske ressurser

Kreftregisteret, Norge.

 

Søkesiden til Tidsskrift for Den norske legeforening.

 

Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus.

 

Fritt Helsevalg (FHV).

FHV er en idealistisk forbrukerorganisasjon stiftet i 1996 som bl.a. kjemper for et inte­grert og helhetlig helsetilbud med det beste fra både skole- og alternativ medisin. De motsetter seg de farmasøytiske selskapenes hegemoni på medisinske sannheter (som bl.a. implementeres via EU-direktiver og det norske organet Mattilsynet).

 

Kreftforeningen, Norge

 

Kreftkamp.no. Web-base for personer med kreft og deres pårørende.

 

 

Annet

Cancer Decisions.  Web-basen til Ralph W. Moss.

 

Sayer Ji: Alle hans artikler for GreenMedinfo.com.

 

PubMed (verdens største medisinske database).

 

WHOs linkside til kreft.

 

Wilber, Ken:

* Grace and Grit: Spirituality and Healing in the Life and Death of Treya Killam Wilber (2. utg., 2000). Bok.

 

* Integral Life Practice (2008). Bok.

 

 

 

Tilbake til:  Innholdsside  //  Home