Helse & sykdomCynthia Ré Robbins: The Healing.
(homepage).

 

Holistisk modell for helse, sykdom og helbredelse (2012).   [på Nyhetsspeilet]

Først presenteres en holistisk modell for helse, sykdom og helbredelse som gjør det mulig å integrere innsikter fra hele værenkjeden: Ånd, psyke, sinn, emosjoner, kropp. Så presenteres en rekke allerede integrerte innsikter. Den holistiske og den biomedisinske modellen lar seg ikke integrere; men den holistiske modellen vil naturligvis ta til seg skolemedisinens beste komponenter.

 

Skolemedisinens opprinnelse, hovedaktører og hovedprinsipper (NyS, 2012).

Artikkelen ser nærmere på historien til biomedisin og skolemedisin.

 

Kreft anno 2014. 30-siders essay. Sep/2014.

 

Vaksineparadigmet og vaksiner.  Liten web-bok. Skrives i okt-des. 2014.

Svineinfluensaen: en kronologi   (rev. nov/2014).

* Nasjonale steriliseringsprosjekter kamuflert som tetanusvaksine-kampanjer   (rev. nov/2014).

* Velg D3-kilder fremfor influensavaksinen (NyS, 2013).

 

 

Bokanmeldelse av: John Virapen / Dødelige bivirkninger.  Oppdatert sep/2014.

Den farmasøytiske industri har etablert en ondsinnet og vanvittig spiral av reelle og fiktive psykiske plager og diagnoser som det offentlige helsevesen lures til å behandle med stadig nye psyko­farmaka med en Pandora-boks av skremmende bivirkninger som igjen må behandles. Helse­­myndighetene og legestanden har langt på vei blitt kuppet av de farma­søytiske gigantkonsernene, og fungerer som disse konsernenes offentlige sekretærer og største kunder. Denne spiralen forvandler en stadig større del av befolkningen til ofre, og har store samfunnsøkonomiske konse­kvenser. Denne spiralen har siden 1980-tallet eskalert og blitt en samfunnskreft med spred­ning. 

 

 

HIV & AIDS: mytisk virus og pseudodiagnose   (rev. aug/2012)

 


 

Home