911-dramaet: Bildegalleri #2

Versjon: Juli 2013.

Nummereringen av bildene nedenfor referer til de tilsvarende punkter i artikkelen
Terrorangrepet i USA 11. september 2001.
6a) Boeing 767-223ER fra American Airlines.
Ifølge den offisielle versjonen var det denne typen fly som styrtet inn i WTC-1.6b) Stillbilder fra Naudet-videoen. Ifølge Marcus Icke kan videoen være genuin,
men den utelukker i alle fall en Boeing 767.
Kan det være en spesialbygd krysserrakett?
Bare ti (!) vitner har blitt funnet som har antydet objektets størrelse, ikke 10.000 som mange tror.6c) Treff/eksplosjonssonen i WTC-1.
Edna Cintron i rødt rektangel omkom.
Hvor ble flyet av? Et fly er et hult aluminiumsrør,
mens tvillingtårnenes ytre skjelett besto av et gitter av solide stålbjelker.


          
6d) Hvis du i 1-2 sekunder så dette objektet 100 meter over deg i full fart,
ville du ha kalt det et fly eller en krysserrakett?
Hva hvis du så en meget stor og spesialbygd krysserrakett som skulle ligne et fly,
kunne du ha tatt feil?7a) Boeing 767-222 fra United Airlines.
Ifølge den offisielle versjonen var det denne typen fly som styrtet inn i WTC-2.7b) Fox5-helikopteropptaket der CGI-flyet kommer inn fra høyre side.7c) Fox5-helikopteropptaket der vi ser CGI-flyets nese komme
uskadet ut på den andre siden av bygningen.
Bildeanalyser viser perfekt match med flynesen til flyet i bilde 8b.
Det er altså ikke bygningsmateriell som eksploderer ut.
Andre bilder av WTC-2 etter hendelsen viser at det ikke er noe hull
i bygningen der vi ser flynesen komme ut!7d) Stillbilde fra det video-opptaket som den profesjonelle video-animatøren
Devin M. Clark skal ha tatt fra One Penn Plaza. Han hevder å ha gitt opptaket gratis til CNN.
Opptaket er trolig identisk med det "live"-opptaket som CNN, CBS og ABC brukte.7e) Fra den originale morgensendingen til NBC.  Vi ser WTC-1 i forgrunnen.
Dette er det eneste opptaket med normale farger  der New York City kan sees i bakgrunnen.
I alle de andre opptakene  har sterke fargebakgrunner blitt lagt inn.
Det er fra denne storslagne zoomout-utsikten at et flammehav plutselig oppstår i WTC-2,
uten at man kan se et innkommende fly!
På originalopptaket kan man imidlertid se et hvitt objekt
dale ned fra høyre mot WTC-2, og flammehavet utløses i trefføyeblikket.7f) Ca. 36 "private" videoer finnes.
Alle videoene ekskluderer hverandres genuinitet når det gjelder flytype, flybane og hastighet.
Her stillbilder fra Michael Hezarkhanis private video.7g) I Hezarkhanis video ser vi et CGI-fly forsvinne som en kniv gjennom varmt smør inn i bygningen.
Slikt skjer ikke i virkeligheten. Slikt skjer bare i animasjoner.7h) Stillbilde fra Evan Fairbanks' private video.Til:

Terrorangrepet i USA 11. september 2001.

* 911-bildegalleri #1, #2, #3, #4.