911-dramaet: Bildegalleri #1

Versjon: Juli 2013.

Nummereringen av bildene nedenfor referer til de tilsvarende punkter i artikkelen
Terrorangrepet i USA 11. september 2001.


3. WTC Plaza4a) Toppseksjonen av WTC-2 på 90-100 meter tipper 23 grader over. For mange er det fortsatt et mysterium hvorfor toppseksjonen ikke tippet helt over og gikk i bakken med et brak. Svaret virker fortsatt mirakuløst: toppseskjonen var fullstendig pulverisert 1-2 sekunder senere. Pulveriseringen skyldtes verken
gravitasjonskrefter eller konvensjonelle eksplosiver.4b)  Samtidig med at tvillingtårnet "skrelles" nedover, skyter gråsvarte støvskyer opp i været og hvite støvskyer fosser utover til sidene. Dette er verken gravitasjonskollaps eller en konvensjonell kontrollert nedrivning.4c) Her forsvinner muligens hele 80 % av bygningsmassene til tvillingtårnene utover Manhattan som aerosol (luftbårne partikler).4d) Legg merke til hvordan stålstrukturen i bakgrunnen pulveriseres til støv.4e) Enda et bilde som viser den ekstreme grad av pulverisering.4f) Hvor ble bygningsmassen i hullet ("the cut-out") til WTC-6 av?
Det ligger ikke i bunnen av hullet som nedfall.4g) Direktør Bellew ved Bureau of Waste Disposal rapporterte om 1400 biler
ved Lower Manhattan som ble tauet inn. Det var Judy Wood som høsten 2006 gjorde dette faktum kjent for almenheten, og som påpekte det uforklarlig groteske skademønsteret til de sterkt deformerte bilene.
Den offisielle versjonen har aldri nevnt disse bilene.4h) Mange dørhåndtak forsvant sporløst.4i) Noen av de deformerte bilene lå hele syv kvartaler borte fra WTC Plaza.5a) WTC-7 var på 47-etasjer. Slik så nedfallshaugen ut, etter det som høyst sannsynlig
var en konvensjonell kontrollert nedrivning. Tvillingtårnene, som hver var på 110 etasjer
og veide ca. 500.000 tonn, hadde knapt noen nedfallshaug.5b) CNN-reporter Aaron Brown kunne kl. 16:15 informere sine TV-seere om at WTC-7
"has collapsed or is collapsing". Bygningen kollapset 17:20.5c) BBC-reporter Jane Standley kunne kl. 16:54 informere sine TV-seere om at WTC-7
har kollapset, mens bygningen fortsatt står der i bakgrunnen.5d) Mr. Larry "Pull-it" Silverstein fortalte i TV-programmet America Rebuilds at han
og brannsjefen ut på dagen den 11/9 besluttet å rive WTC-7. En slik nedrivning krever
minst to uker med forberedelser.Til:

Terrorangrepet i USA 11. september 2001.

* 911-bildegalleri #1, #2, #3, #4.