GENERELT OM VAKSINER

 

Bøker, artikler, web-ressurser

 

Sist oppdatert: 23. februar 2015.

 

 

 

Casadevall & Pirofski (2006): A Reappraisal of Humoral Immunity Based on Mechanisms of AntibodyMediated Protection Against Intracellular Pathogens (Adv Immunol.; 2006;91:1-44). 44 sider. Et oppgjør med det klassiske immunologiske paradigmet, som har rådet siden 1960-tallet, som sier: 1) at mikrober kan inndeles som intracellulære og ekstracellulære, og 2) at det er en dikotomi mellom antistoff-mediert immunitet som beskytter mot ekstra­cellulære mikrober, og celle-mediert immunitet som beskytter mot intracellulære mikrober. I virkeligheten er de fleste mikrober både intracellulære og ekstracellulære, og både antistoff-mediert immunitet og celle-mediert immunitet er uhyre mer komplekst enn hva det klassiske paradigmet har erkjent.

 

Fisher, Barbara Loe (2014): The Emerging Risks of Live Virus & Virus Vectored Vaccines: Vaccine Strain Virus Infection, Shedding & Transmission. A Referenced Report from the National Vaccine Information Center. 60 sider, med 276 online-referanser. Størstedelen av rapporten gir eksempler på at nyvaksinerte av de forskjellige vaksiner der levende virus brukes, kan smitte andre med sitt vaksinevirus (den nyvaksinerte trenger ikke selv å være syk for å kunne smitte andre). Et annet tema som belyses er farene ved de nye vektorvaksinene, der levende, genmodifiserte ikke-patogene virus brukes i vaksinen. Mange nyttige online-referanser, for dem som vil fordype seg videre.

 

Folkehelseinstituttet (FHI)

* Trendrapport vaksiner 2015. Viktige spørsmål og utviklingstrekk knyttet til vaksiner og vaksinasjons­programmer. Utgitt januar 2015. 27 sider. Om de globale trendene, og GAVIs innsats.

* Vaksinasjonsboka - nettbasert veileder om vaksinasjon. Utg. 7, mai 2014.

* Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Sist endret: Sep. 2014.

* Redegjørelse for vaksinesaker. Brev til Helse- og omsorgsdepartementet, den 3. november 2006. Inneholder mye interessant informasjon.

 

Gøtzsche, Peter (2013): Dødelig medicin og organiseret kriminalitet: Hvordan medicinal­industrien har korrumperet sundhedsvæsenet. Bok, 454 sider. Gøtzsche er medisinsk forsker og leder av The Nordic Cochrane Center ved Rigshospitalet i København i Danmark. Han skriver således som en autoritet fra skolemedisinens innside. Boken er foreløpig utgitt på dansk, engelsk, finsk og spansk, og er under oversettelse til en rekke andre språk. I oktober 2014 vant boken en fornem pris, “The British Medical Association's Annual Book Award” i kategorien “Basis of Medicine”. Gøtzsches egen omtale av boken.

 

Hanssen, Rolf Erik (2006): Vaksinasjon: Hva er sannheten om vaksiner?. Kan bestilles hos alle landets bokhandlere, og er tilgjengelig via bibliotek.

 

Humphries, Suzanne & Bystrianyk, Roman (2013): Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and The Forgotten History. Bok, 504 sider. Bokens web-base, med 51 fargelagte grafer og 44 historiske fotos. Humphries arbeidet som lege og nyrespesialist fra 1989 til 2011, men forlot så konvensjonell medisin for å forske på mange av problemene med mainstream medisinsk teori. Boken har fått svært gode kritikker for sin kildebruk. Bokanmeldelse av Adam Smith.

 

International Medical Council on Vaccination

Her ligger de profesjonelle vaksineskeptiske artiklene!  “The International Medical Council on Vaccination is an association of medical doctors, registered nurses and other quali­fied medical professionals whose purpose is to counter the messages asserted by pharmaceutical companies, the government and medical agencies that vaccines are safe, effective and harmless. Our conclusions have been reached individually by each member of the Council, after thousands of hours of personal research, study and observation.” 

 

McKinlay, John B. & McKinlay, Sonja (1977): The Questionable Contribution of Medical Measures to the Decline of Mortality in the United States in the Twentieth Century [pdf, 13 sider, PubMed].

 

Miller, NZ & Goldman, GS (2011): Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity? [Hum Exp Toxicol. 2011 Sep; 30(9): 1420-1428]. Hvorfor er USA bare på 34. plass når det gjelder lavest dødelighet blant barn under 1 år, til tross for at USA har verdensrekorden i antall standard vaksinedoser (26!) som gis til disse barna? Det viser seg at blant de industrialiserte landene med god ernæringsstatus og en høy sanitær standard korrelerer antall standard vaksinedoser i det første leveåret med høy dødelighet det første leveåret. Det var på 1960-tallet at barn i USA i det første leveåret begynte å motta flere vaksinedoser, og det var i 1969 at en ny medisinsk term ble innført: Sudden Infant Death Syndrome (SIDS).

 

I 1980 hadde SIDS blitt den ledende årsak til postneonatal dødelighet (alder fra 28 dager til 12 måneder) i USA. For å rette på denne uakseptable graden av SIDS, anbefalte American Academy of Pediatrics i 1992 ryggleie for spebarn mens de sov. Fra 1992 til 2001 bidro dette til at insidensen av SIDS bare ble redusert med 8,6 %. Samtidig økte insidensen av kvelningsdød i flere land, slik at den totale dødeligheten blant barn i sitt første leveår forble uendret. Miller og Goldman nevner avslutningsvis flere forsknings­studier fra 1980-tallet som fant en signifikant sammenheng mellom mottak av DPT-vaksinasjon i det første leveåret (der mistanken var rettet mot helcelle-kikhostevaksinen) og krybbedød.

 

Miller, NZ & Goldman, GS (2012): Relative trends in hospitalizations and mortality among infants by the number of vaccine doses and age, based on the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 1990–2010. [Hum Exp Toxicol. 2012 Oct; 31(10): 1012-1021]. I den offentlig tilgjengelige VAERS-databasen, som ble opprettet i USA i 1990, kan alle registrere det de mener er bivirkninger og konse­kvenser, inkludert sykehus­innleggelser og dødsfall, av vaksinasjon. Dette innebærer både overrapportering, underrapportering og at noen av rapportene er irrelevante (dvs. at vaksinasjonen ikke var årsak til den rapporterte somatiske hendelsen). Likevel, studien fant en definitiv sammenheng mellom antall vaksinedoser og prosentandelen av sykehus­innleggelser og dødsfall blant barn under ett år. 

 

Myhre, Rolf Kenneth: Skolemedisinens opprinnelse, hovedaktører og hovedprinsipper (NyS, 2013).

 

Obukhanych, Tetyana

* Natural Immunity Fundamentals (Obukhanychs web-base).

* Immunologic Memory to Polysaccard Antigens (Rockefeller University, 2006). Doktor­­avhandling.

* Vaccine Illusion (2012). Ebok på 117 små sider. Pdf-filen utveksles med en donasjon.

* Obukhanych blir intervjuet av Catherine J. Frompovich (juni-juli 2012): Del I,  Del II,  Del III.

* Herd Immunity: Can Mass Vaccination Achieve It? (artikkel, 2014).

 

ProPublica:

* Big Pharma’s Big Fines. Av Lena Groeger, 24/2-2014. De ti største bøtene som de farma­søytiske selskapene har blitt ilagt i USA fra 2009 til februar 2014.

* Dollars for Docs Mints a Millionaire. Tracy Weber og Charles Ornstein, 11/3-2013. Mange leger og psykiatere i USA tjener opptil $500.000 pr. år for å fremme interessene til de farmasøytiske selskapene.

 

Rappoport, Jon: Vaccine dangers and vested interests. Nexus-artikkel, 2006. 6 s. En pensjonert vaksineforsker som velger å være anonym snakker ut.

 

Wiki:

* Vaccine controversies. Selv om artikkelen langt fra er objektiv og upartisk, rydder den opp i noen myter, og har mange referanser som den interesserte kan gå videre på.

* Timeline of vaccines. Nyttig side, med link til Wiki-artikkelen for hver av infeksjons­sykdommene og hver av vaksinene.

 

Zinkernagel, Rolf M.:

* Immunological memory ≠ protective immunity. Artikkel i Cell Mol Life Sci., 2012.

* Intervju den 6. nov. 2007: Science and Sensibility.

 

 

Dokumentarfilmer

Vaksinekritiske filmer:

Bought. Produsert av Jeff Hays og Toni Bark, 2014. 90 min. Kan ses gratis fra 20. februar - 6. mars 2015. Dokumentar om hvordan USA er et korporatokrati der privat profitt fremfor folkehelse er det politisk styrende direktivet når det gjelder vaksinasjon, mat, GMO, og naturligvis den medisinske utdannelsen!

 

Silent Epidemic: The Untold Story of Vaccines Movie dire (YouTube). Produsert og regissert av Gary Null, 2013. 1t:48min.

 

Shots in the Dark: Silence on Vaccine (YouTube). Produsert av Lina B. Moreco, 2009. 90 min. Franskspråklig, canadisk film, med engelsk dubbing.

 

 

Pro-vaksinasjon film:

Vaccines: Calling the Shots. NOVA, 2014. 53 minutter. Denne dokumentarfilmen er et eksempel på et nærmest skamløst pro-vaksinasjon PR-stunt i typisk «US style». Full av skremselspropaganda om hva man utsetter seg selv og samfunnet for hvis man ikke tar alle de anbefalte vaksinene. Filmen har ingen intelligent eller kritisk diskusjon, og man kan få inntrykk av at målgruppen er 7.-klassinger.

 

 

Tilbake til:  Vaksine-essay  //  Helse & Sykdom-siden  //  Home