Konserveringsmiddelet tiomersal

 

a

 

 

Tiomersal er en organisk kvikksølvforbindelse som siden 1930-tallet har blitt brukt som konserveringsmiddel i flerdosevaksiner pga. sine antiseptiske og antifungale egenskaper (Wiki: Thiomersal). Flerdosevaksiner må ha et konserverings­middel for å unngå bakterievekst i vaksinen, og helsemyndighetene konkluderte at tiomersal er best egnet. Thiomersal er det internasjonalt korrekte navnet, mens thimerosal er den amerikanske navnevarianten. Tiomersal består vektmessig av 49,6 % kvikksølv, og brytes i kroppen ned til etylkvikksølv (Wiki: Ethyl­mercury).

 

På 1990-tallet viste forskning hvor farlig metylkvikksølv er for de aller fleste organismer pga. bioakkumulasjon (Wiki: Methylmercury). Metylkvikksølv akkumuleres opp både i nærings­kjeden og i den menneskelige organisme. Helse­myndig­hetene i Vesten ble da bekymret for at metylkvikksølvets nevrotoksiske virkningene i den menneske­lige organisme i lignende grad gjelder for etylkvikksølv. Denne bekymringen resulterte i at tiomersal som konserverings­middel i flerdosevaksiner ble stoppet i barne­vaksinasjons­­programmene i Danmark (1992), Sverige (1993-94), Norge (1997) og USA (2001). EU tok avstand fra tiomersal-inneholdende vaksiner i 1999 og bekreftet denne holdningen på ny i 2004. Tiomersal blir likevel benyttet i de fleste influensavaksiner som gis i Vesten. Når det gjelder Vestens pushing av vaksiner på Den tredje verden, er det imidlertid ingen reservasjoner. Der er det «full pakke» med tiomersal.

 

Et ekspertpanel som ble opprettet av WHO kom i juli 2006 med en kunngjøring om at tiomersal-komponenten i vaksiner ikke er forbundet med noen som helst risiko. FN vurderte i desember 2012 å forby globalt vaksiner som inneholder tiomersal, men avsto så fra å gå til dette skritt i januar 2013 (kilde).

 

Terskelen for nevrologiske effekter ved metylkvikksølv er nå estimert til å være ca. 200 mcg/L, mens terskelen for etylkvikksølv er 1000-2000 mcg/L. Selv om toksiske doser av metyl­kvikksølv og etylkvikksølv leder til de samme virkninger på sentralnervesystemet, kan slutt­virkningene skilles gjennom farmakokinetiske forskjeller. Sterke krefter vil derfor nå ha tiomersal tilbake i flerdosevaksinene, fordi de mener at det ikke lenger er noe grunnlag for den opprinnelige bekymringen fra 1990-tallet.

 

I en oversiktsartikkel fra 2010 som tok for seg alle epidemiologiske studier publisert mellom 2003 og 2008 for å se etter en angivelig sammenheng mellom tiomersal-eksponering og autisme, ble ingen assosiasjon funnet (Hurley et al., 2010).

 

Brian Hooker et al. fikk i juni 2014 publisert artikkelen Methodological Issues and Evidence of Malfeasance in Research Purporting to Show Thimerosal in Vaccines Is Safe (BioMed Research International). Hooker-teamet fant først frem til 165 forskningsartikler, publisert over en periode på 75 år, som har konkludert at tiomersal som konserveringsmiddel i vaksiner er skadelig. Hooker-teamet så deretter nærmere på seks epidemiologiske studier fra 2003 til 2010 som CDC legger til grunn for å hevde at det ikke er noen sammenheng mellom tiomersal og autisme. Alle de seks epidemiologiske studiene var sponset og medforfattet av CDC. Hooker-teamet fant alvorlige svakheter ved samtlige studier.

 

Robert F. Kennedy Jr. fikk i august 2014 utgitt en bok som han selv har redigert og medforfattet, Thimerosal: Let the Science Speak: The Evidence Supporting the Immediate Removal of Mercury – a Known Neurotoxin – From Vaccines. I forbindelse med utgivelsen har han gitt flere intervjuer og uttalelser, som f.eks. her.

 

 

Litt lesestoff fra begge sider av saken:

Døving, Kjell: Gift tillatt i vaksiner. Kronikk i Aftenposten den 29. desember 2008. Døving er professor emeritus v/ Institutt for molekylær biovitenskap v/ UiO.

 

Folkehelseinstituttet: Spørsmål og svar om barnevaksinasjonsprogrammet.

 

Hooker et al. (2014): Methodological Issues and Evidence of Malfeasance in Research Purporting to Show Thimerosal in Vaccines Is Safe. BioMed Research International. 8 s.

 

Hurley et al. (2010): Thimerosal-Containing Vaccines and Autism: A Review of Recent Epidemiologic Studies. J Pediatr Pharmacol Ther. 2010 Jul-Sep; 15(3): 173–181.

 

Kennedy Jr., Robert F. (ed.) (2014): Thimerosal: Let the Science Speak: The Evidence Supporting the Immediate Removal of Mercury – a Known Neurotoxin – From Vaccines. Bok.   Intervju ifm. boken.

 

Madsen, Ragna: Kvikksølv i vaksiner og hjernepatologi. Bloggen Ny Injeksjon, 22. juli 2012.

 

Tjomlid, Gunnar: Kvikksølv-lureri fra antivaksineleiren. Bloggen Saksynt, 17. juni 2014.

 

Young et al. (2008): Thimerosal exposure in infants and neurodevelopmental disorders: an assessment of computerized medical records in the Vaccine Safety Datalink. J Neurol Sci. 2008 Aug:110-8.  Den ene forfatteren, Mark Geier, fikk sin legelisens trukket tilbake i 2011 pga. sine behandlinger av autisme­skader. Han har vært ekspertvitne på vaksineskader i over 90 saker. I PubMed er han oppført med 103 artikler, fler­tallet av disse er skrevet sammen med hans sønn David Geier som er oppført med 82 artikler.

 

 

 

Tilbake til:  Vaksine-essay  //  Helse & Sykdom-siden  //  Home