MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder 

Sist endret: 17. februar 2015. 

 

MMR-vaksinen

 

 

I 1971 fikk den amerikanske mikro­biologen Maurice Hilleman (1919-2005) som arbeidet for Merck godkjent i USA den nå verdensrådende MMR-trippelvaksinen, som i samme løsning inneholder levende, svekkede meslingevirus, kusmavirus og rubellavirus. Formålet med å lansere en trippelvaksine fremfor tre enkeltvaksiner var mindre administrasjon (dvs. billigere for helsemyndighetene og mindre tidsforbruk for alle) og færre smertefulle injeksjoner for barnet (Wiki: MMR vaccine).

 

 I 1989 anbefalte Advisory Committee on Immunization Practices (ACAP) at to doser av MMR-vaksinen bør gis, da det hadde vist seg at en uakseptabel stor andel av de vaksinerte ikke var beskyttet  mot meslinge­viruset (kalt «primær vaksinesvikt»). Denne anbefalingen ble fulgt opp og implemen­tert av helsemyndighetene i USA og i mange andre land. I USA og i Norge gis nå den første dosen ved 15 måneders alder, den andre dosen gis i 6. klasse (11-12 år). Behovet for en tredje dose er under løpende vurdering.

 

I Norge ble meslingevaksinen til småbarn tatt inn i vaksinasjonsprogrammet fra 1969. Vaksinen mot røde hunder har vært tilbudt jenter i ungdomsskolen fra 1978. MMR-vaksinen har blitt tilbudt alle barn siden 1983. For Folkehelseinstituttets informasjonside om MMR-vaksinen i deres barnevaksinasjons­program, se Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen).

 

Meslinger, kusma og røde hunder (rubella) er tre smittsomme infeksjonssykdommer som har det til felles at de forårsakes av virus, er typiske barnesykdommer, og det typiske sykdoms­forløpet i de industrialiserte landene i dag er meget mildt (selv om alvorlige komplika­sjoner kan forekomme. Naturlig infeksjon resulterer i livsvarig immunitet. Meslinger forårsakes av meslingeviruset, kusma forårsakes av kusmaviruset, og røde hunder forårsakes av rubella­viruset.

 

Da meslingekomponenten i MMR-vaksinen siden 1998 har blitt assosiert med regressiv autisme av Andrew Wakefield-teamet, har to artikler om dette blitt inkludert.

 

Til artikkelen om:

 

·       Meslinger

·       Kusma

·       Røde hunder

 

·       MMR-vaksinen og regressiv autisme

·       Andrew Wakefield-affæren

 

 

Tilbake til:  Vaksine-essay  //  Helse & Sykdom-siden  //  Home