Vaksinene mot difteri, tetanus og kikhoste 

Status: 14. februar 2015.

 

DTP-vaksinen 

 

 

DTP-trippelvaksinen ble introdusert i USA i 1949 av Food and Drug Administration (FDA), og ble innført i det norske barne­vaksinasjons­programmet i 1952.

 

Felles for de tre sykdommene som de tre vaksinene skal forhindre, er at de er bakterielle infeksjonssykdommer der det ikke er bakterien i seg selv som forårsaker sykdommen, men et toksin (giftstoff) som bakterien utskiller.

 

·       Difteri oppstår når difteribakterien (Corynebacterium diphtheriae) utskiller difteri­toksinet (toksinet kodes av et virus som har infisert bakterien).

·       Tetanus oppstår nå tetanusbakterien (Clostridium tetani) utskiller toksinet tetano­spasmin.

·       Kikhoste oppstår når kikhostebakterien (Bordetella pertussis eller Bordetella para­pertussis) utskiller et ennå ukjent toksin, som man frem til 2013-14 trodde var pertussis­toksinet.

 

 

DTP-trippelvaksinen ble senere utvidet til en firekomponentvaksine og en fem­komponent­vaksine. I det norske barnevaksinasjonsprogrammet i dag tilbys Femkomponentvaksinen mot difteri, stiv­krampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon ved 3, 5 og 12 måneders alder; og Fire­komponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV) tilbys som oppfriskningsdose i 2. klasse (7-8 år) og i 10. klasse (15-16 år).

 

Vaksinene for difteri, stivkrampe og kikhoste har altså så dårlig beskyttelseseffekt at det er nødvendig med hele fem doser i løpet av de 15 første årene, og selv det er ikke nok. Helse­myndighetene anbefaler at voksne ved behov tar en oppfriskningsdose av difterivaksinen hvert tiende år. Når det gjelder tetanusvaksinen, så etter at man f.eks. har tråkket på en rusten spiker og vil unngå stivkrampe, så anbefales en stivkrampesprøyte (behandlingen klassifiseres som «posteksposisjonell profylakse») uansett hvor mange doser tetanusvaksine man tidligere har mottatt. Den acellulære kikhostevaksinen har en sterkt avtagende beskyttelseseffekt allerede etter tre år, selv etter at man har fått barnevaksinasjonsprogrammets fem doser av vaksinen.

 

Grafen viser hvor sterkt dødeligheten ved difteri, stivkrampe og kikhoste hadde falt

før massevaksinasjon ble innført.

Kilde: http://www.healthsentinel.com/joomla/images/stories/graphs/us-deaths-1900-1965.jpg

 

 

Til artikkelen om:  Difteri //  Tetanus  //  Kikhoste.

 

 

Lesestoff:

Folkehelseinstituttet:

* Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon.

* Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV).

 

Wiki (eng.): DPT vaccine.

 

 

Tilbake til:  Vaksine-essay  //  Helse & Sykdom-siden  //  Home