Planeten Erra: Natur og kultur

av Rolf Kenneth Myhre

Versjon: 1. mai 2013.


Informasjon om humanoide kulturer på andre planeter kan være inspirerende og gi positive
visjoner av hvordan vårt eget verdenssamfunn kan bli.

 

Dette er en uhøytidelig artikkel der diverse informasjon om naturen og kulturen på planeten Erra presenteres. Slik informasjon kan inspirerere og ha visjonær kraft, og plutselig kan ny interessant informasjon dukke opp som legger en ny bit til et puslespill­bilde som er under utvikling.

 


Innledning

Erra skal være en av planetene som går i bane rundt stjernen Taygeta, som er et medlem av stjernehopen Pleiadene (Wiki: Taygeta). Pleiadene ligger ca. 440 lysår fra Jorden. De fleste eldre kulturer på Jorden har hatt et svært spesielt forhold til Pleiadene. Det er bl.a. ti ganger så mange referanser til Pleiadene som til nummer to på listen over konstellasjoner som fortidens kulturer har interessert seg for, Orion.

 

I denne artikkelen presenteres forskjellig kanalisert og telepatisk mottatt informasjon om forholdene på planeten Erra, samt informasjon fra personer som hevder å ha besøkt Erra både via romskip og via astralreiser.

 

Kanalisert informasjon har ingen autoritet i seg selv, og bør bare tillegges verdi i den grad personen som kanaliserer kan vise til en liste over tidligere kanalisert informasjon som har latt seg bekrefte på uavhengig vis. I hvilken grad det siste kritieret er oppfylt, må bli opp til hver og en å avgjøre. Denne artikkelen har nok ingen dokumentarisk verdi hva ”harde bevis” angår,  men kan kanskje fungere som en bit i et kommende puslespillbilde?

 

Bildene som har blitt tatt inn i denne artikkelen er ment å illustrere teksten. Da bildene er fra Jorden, bør leserne være oppmerksomme på den mulighet at bildene kan være mer villedende og misvisende en veiledende ang. de faktiske forholdene på Erra. Bildene bør derfor ikke tillegges noen betydning utover det å skulle stimulere fantasien i en omtrentlig retning.

 

 

Informasjon fra Meier  fra 1975-77

Forholdet mellom Billy Meier og Erra-gruppen har blitt beskrevet i min artikkel Billy Meier og Erra-gruppen (2013), og gjentas ikke her. Vi fokuserer her primært på den informasjon som Meier formidlet i perioden 1975-77, ikke senere informasjon da denne er langt mer tvilsom i karakter. Dermed begrenser vi oss til den informasjon som presenteres fra Kontaktrapport #001 (datert 28. januar 1975) til Kontaktrapport #085 (datert 15. september 1977). For liste over alle kontaktrapporter, se The Pleiadian/Plejaren Contact Reports. Guido Moosbrugger har i kapittel 2 av sin bok And Still They Fly! (utg. 2, 2004) gitt et fint sammendrag av den totale informasjon som Meier har gitt om forholdene på Erra. 

 

Erra-kvinnen Semjase hevdet i det første fysiske kontaktmøtet med Meier, i januar 1975, at Erra ligger i stjernehopen Pleiadene. Under kontaktmøte nr. 52, den 17. mai 1976, fortalte Semjase at Erra går i bane sammen med ti andre planeter rundt stjernen Taygeta, som er en av de syv lyssterke stjernene som har fått navn etter de syv søstrene i gresk mytologi. Tre av de andre planetene skal også være bebodd av humanoider.

 

Erra beskrives nærmest som en tvilling til Jorden: Samme størrelse, tetthet, gravitasjon, inklinasjon og unnslipnings­hastighet, samt samme avstand til stjernen i sentrum og samme lengde på året. Deres atmosfære er imidlertid merkbar forskjellig fra vår i forholdet mellom oksygen og nitrogen. Jorden har 20,9 % oksygen og 78,1 % nitrogen; Erra har 32,4 % oksygen og 67,3 % nitrogen.

 

Pleiadene

 

Erra skal ha en befolkning på ca. 500 millioner. De tillater ikke at dette tallet overstiges. Ingen får lov å ha flere enn tre barn pr. familie. Billy Meier skal selv ha besøkt Erra tre ganger, og ble da fortalt at 529 millioner mennesker burde være den øvre grense for verdens­befolkningen på Jorden. Menneskene på Erra er anatomisk så lik oss at bare noen detaljer ved øret skiller. Meier forklarte denne likheten med et felles historisk opphav, men det opphavet må i så fall være så langt tilbake i tid at man burde forvente store anatomiske og fysiologiske forskjeller. Gjennomsnittlig levealder er 1000 år. De spiser kjøtt, men kjøttet er fra dyrkede cellekulturer, ikke fra slakt. De unngår organ­transplantasjoner, og råder oss til det samme.

 

 

Informasjon fra Kilde A

Kilde A har siden 1990-tallet og frem til i dag mottatt mye kanalisert informasjon, og Erra har spesiell interesse da A betrakter denne som sitt eget opphav. Teksten nedenfor er en redigering av A’s egen redigering av flere av sine kanaliseringsnotater. A har gitt sin godkjennelse til at dette stoffet almengjøres her; det er ikke publisert noe annet sted. Bildene er valgt av undertegnende, med A’s godkjennelse.

 

 

Naturen

A nevner at Erra har flere høyere frekvensplan enn det fysiske, men her holder vi oss til det fysiske frekvensplanet. Klodens overflate består av kontinenter og to hav. Topografien er variert med fjellkjeder og slette­landskaper. I tillegg finnes skogkledde landskaper med middels høye avrundete åser, med sjøer av ferskvann her og der

 


(Fra New Zealand)

 

 

De små brune humanoidene

Erra har også en annen humanoid rase til på planeten. Dette er en liten rase som er ca. 1,10 meter høy, og som er dekket av brun korthåret pels. De har store runde hoder og gule katte­lignende øyne. De har små ører på siden av hodet. De små brune humanoidene lever i huler i Erras store skoger, og  de lever for det meste av energi de tar rett fra atmosfæren. De spiser også litt frukt. Disse vesenene har ikke ytre teknologi, og kan derfor virke primitive.

 

Denne rasens eksistens har ikke Semjase fortalt om til Meier. De vitenskapelig anlagte Erranerne betrakter denne rasen som mindre utviklet enn dem selv. I virkeligheten er det ikke slik. Denne rasen har en helt annen type bevissthet som de andre ikke forstår. Den vanlige Erraner forstår disse vesener bedre. De er mye mer clairvoyante enn Erranerne, og kan fortelle om opplevelser de har på andre frekvensplan enn dem Erranernes vitenskap har utforsket. De vitenskapelige Erranerne avviser derfor det disse forteller som oppdiktede historier uten rot i virkeligheten. Den vanlige Erraner synes derimot at disse historiene er morsomme og spenn­ende, og inviterer derfor ofte disse vesenene hjem til seg, hvor de er meget populære blant Erranske barn.

 

 

De blonde humanoidene

De blonde humanoidene er medlem av en galaktisk føderasjon, og får derfor ofte besøk fra andre planeter. De har lys hudfarge med langt lyst hår, og er mellom 1,50 og 1,80 meter høye. De kommuniserer seg imellom primært telepatisk, men kan bruke talespråk. De er kjærlige av natur, og kan ikke forstå følelser som egoisme, eiertrang, intern maktkamp i grupper osv. De fleste er utelukkende vegetarianere som spiser frukt, men det finnes små grupper som spiser kjøtt i form av en liten kanin som de holder.

 


Den norske kvinnen Maren-I. (født 1985),

170 cm. høy, har ifølge Kilde A hatt sin forrige inkarnasjon på Erra.

 

 

Kultur

På Erra finnes ikke store byer, men tettsteder tilknyttet praktfulle opparbeidede parkanlegg med blomster i alle farger.

 


Fra South Bank Arbour, Brisbane.

 

Husene på Erra har alltid avrundete former, og er integrert med naturen. Stuen til de fleste privathus ser ut som en halv såpeboble på bakken hvor en kan se ut men ikke inn. Den ungarskfødte franskboende arkitetekten Antti Lovag er internasjonalt kjent for sine boblehus og ovale innredninger, som kan gi en idé om den karakteristiske arkitekturen og interiør­designen på Erra.

  

Oval arkitektur og interiør fra arkitekten Annti Lovag.

 

Deres hjem er ikke utstyrt med TV i vår forstand av ordet, men de har en informasjons­skjerm som er tredimensjonal og kan dekke en hel vegg. Denne virker på en lignende måte som vårt internett, og de kan ved hjelp av denne få informasjon om mange emner. Skjermen kan også brukes til underholdning, spill, TV og telefon. Noen hjem er også utstyrt med en teleporterings­terminal tilknyttet hjemmecomputeren. Ved hjelp av denne kan du ringe opp et annet hjem. Når du får forbindelse med noen der på den store tredimensjonale skjermen, kan du gå inn i et halvt rørlignende kammer og komme ut av noe tilsvarende på det sted du har forbindelse med på skjermen. Dette systemet virker foreløpig bare mellom hus på planeten Erra, men de arbeider nå sammen med en avansert kosmisk rase med å utvide systemet til også å virke mellom planeter.

 

De blonde humanoidene har spesielt stor respekt for naturen da de anser at Skapelsen uttrykker seg gjennom denne. De er derfor meget nøye med å påse at deres aktiviteter ikke forurenser naturen. Erra er derfor en meget ren planet. Den gjennomsnittlige Erraner er meget kunstnerisk, og de lager tredimensjonale bilder som forandrer form i rommet etter et bestemt tema (såkalt levende kunst). Det hender også at de lager vanlige malerier, men da bruker de en energi­teknikk basert på transmutasjon fremfor kjemikalier som metode for å få fram fargene på lerretet. De bruker da en gjenstand som minner mye om en liten metallpenn som de retter mot lerretet, og som de styrer med tankens kraft. På denne måten kan de lage tredimensjonale "malerier". Noen Erranere er også meget glade i å lage merkelige skulpturer av forskjellige materialer for å symbolisere dypere aspekter ved tilværelsen. Disse kan være flotte å se på, men formen kan være merkelig.

 

Gilbert Williams: ”Paradise Goddess" (1996). Kilde

 

 

Energi, teknologi og transport

All teknologi på Erra baserer seg på ITM-prinsippet. ITM er akronym for Isoteknisk transformasjon, og sikter til styrt energi­overføring mellom de to laveste frekvensplanene. Erra er kjent for en spesiell type bergkrystaller som finnes i huler visse steder på planeten. Disse er av ekstrem høy kvalitet og er egnet som komponenter i ITM-fartøyer og annen inter­dimensjonal teknologi. Disse hulene finnes som regel i høyereliggende fjell­områder på planeten der det kan forekomme snø. Erranerne tar bare med seg krystaller som er naturlig løse og som de anser er ferdig utviklet. De lar krystaller som sitter fast i bergveggen sitte. Erranerne bruker de rene krystal­lene som byttemidler for annen teknologi fra andre galaktiske sivilisasjoner. Erranerne selv er ikke avanserte nok til å kunne utnytte krystallenes fulle inter­dimensjonale teknologiske potensiale.

 

Kjempekrystaller i mexicansk hule. 

 

Erranerne er kjente for sine avanserte roboter og androider. Disse er så menneskelignende at det for utenforstående kan være vanskelig å skille dem fra vanlige mennesker. Robotene og androidene har derfor alltid en spesiell uniform med en farge som forteller om deres primære arbeidsoppgave og funksjon. Erranernes computerteknologi er også kjent i galaksen som meget avansert.

 

Erranerne har replikatorteknikk og atom­kopiering. Noen Erranske hjem er derfor utstyrt med maskiner som ved hjelp av atom­kopiering genererer f.eks. den mat du måtte ønske ved hjelp av et dataprogram. Hvis en jord­boer f.eks. ønsket noe av den maten vedkommende likte på Jorden, kunne han stille seg foran en grønn lysende krystall og tenke på den maten han likte. Krystallen ville da avscanne vedkommendes tanker og sende dette til computeren som ville atomkopiere maten slik den ble ønsket.

 

Erranerne bruker superhurtige tog bl.a. for transport mellom større tettsteder på planeten. Disse togene er kuleformete og går i runde rør under jorden. Togene kan komme opp i over 3000 km/time, og holdes på plass midt i røret av et sterkt magnetfelt slik at de ikke berører veggene i røret. I tillegg finnes et offentlig transportsystem med fartøyer som kan tilkalles via en enkel terminal og som kan plukke deg opp uansett hvor på planeten du befinner deg, analogt til taxier på Jorden. De fleste Erranere har dog transportmidler i form av et lite sveve­fartøy bygget på antigravitasjons­prinsippet. Dette fartøyet er som regel av mellom­teknisk karakter, slik at eierens aura spiller en aktiv del i maskineriet. Fartøyet kan derfor ikke brukes uten at eieren er tilstede i det.

 

           
To bilder av Erranske romfartøyer tatt av Meier

 

 

Helse og medisin

De blonde humanoidene har en meget høyt utviklet medisinsk teknikk. De er til og med i stand til å regenerere fysiske organer som er ødelagt utfra en persons eteriske grunnbilde. Hvis du f.eks. hadde mistet en finger, kunne de få fingeren til å vokse hurtig ut igjen ved å bruke den delen av auraen som et Kirlian-fotografi viser av den avkuttede finger. Du kunne da plassere hånden inn i et spesielt kraftfelt, og fingeren ville vokse ut igjen i løpet av sekunder.

 

    

Kirlian-fotografier

 

 

Informasjon fra Kilde B 

Kilde B, som identifiserer seg som en kvinne i 40-årene, skrev sammendraget nedenfor på oppfordring fra undertegnede. Sammendraget ble mottatt av under­tegnede den 30. mars 2009. Hennes opplevelser synes å bekrefte informasjonen fra Kilde A om en bestemt guløyd humanoid art som befinner seg på Erra. 

 

”Det var tidlig i tenårene at jeg ble oppmerksom på at jeg hadde kontakt med noe utenom­jordisk, da jeg stadig hadde ute-av-kroppen-opplevelser og fløy ut i verdensrommet veldig langt fra Jorden. Da jeg ikke husket noe fra disse reisene, visste jeg ikke hvor jeg hadde vært og om jeg hadde møtt noe… før senere i livet da bestemte personer dukket opp i drømmer og syner.  Disse kom stadig tilbake og jeg begynte å lure på hvem de er.

 

Da jeg begynte å meditere jevnlig oppdaget jeg at hvis et spørsmål dukket opp i meg, fikk dette svar hvis det var av en bestemt type spørsmål, da spesielt av det utenomjordiske slaget.

 

I 2002 dukket en velkjent mann opp hjemme hos meg astralt. Senere presenterte han seg som min mentor med fullt fornavn og etternavn og bosted som het Erra.

 

Jeg hadde på det tidspunktet aldri hørt om noe sted som heter Erra, og undret på om det var en annen klode. Jeg fikk imidlertid svar etter hvert i drømmer og syner. Erra leste jeg om for første gang i år 2006 på internett om Billy Meier.

 

Det hele virket så utrolig at jeg la det hele på is og ville ikke sånn uten videre ta alt dette for god fisk. Men drømmene og synene bare fortsatte, og på toppen av det hele kom folk i min vei og sa ting som bekreftet alt, uten å forstå hva de selv snakket om!

 

Etter hvert kunne jeg fly ut av kroppen min og dra til Erra og kontakte folk der. Dette skjedde på et øyeblikk, og jeg ble kjent med forskjellige personer der. Noen kjente jeg igjen fra syner og drømmer jeg hadde hatt for mange år siden. I tillegg fløy mang en UFO i min vei, flere ganger rett forbi huset mitt.

 

Den 22. februar 2009 fikk jeg et syn. Jeg satt og slappet av etter jobbing hjemme da jeg plutselig befinner meg både hjemme og på Erra samtidig. Jeg sto utenfor et frodig skogholt på Erra og kikket en skapning rett i øynene. Han sto i utkanten av skogholtet inntil et tre, og stirret på meg med to veldig store runde og knallgule øyne. Han hadde stort rundt hode, og kort pels over hele seg. Men kroppen var som på mennesker, bare uten klær på. Han så ut til å være meget intelligent og telepatisk, og han var tydeligvis like forbauset over å se meg som jeg var over å se ham. Han måpte og lurte nok på hvem jeg var.

 

Jeg undret meg stort over denne opplevelsen. Dagen etter fikk jeg se Rolf Kenneths artikkel om Erra, der kunne jeg lese at det skal finnes slike humanoider på Erra.”

 

 

Gilbert Williams: ”Spring of Wisdom” (1983)

 

 

Kilder og ressurser

Myhre, Rolf Kenneth (2013): Billy Meier og Erra-gruppen [web-artikkel].

 

Moosbrugger, Guido (2. utg. 2004): And Still They Fly!. Kapittel 2 gir et fint sammendrag av den totale informasjon som Meier har gitt om forholdene på Erra.

 

Semjase.no [web-base satt opp av Kilde A]. Ifølge Kilde A har Semjase i 2009 trappet opp den den telepatisk kontakten med en norsk gruppe.

 

Barbara Marciniak. Web-base.  Liste over hennes bøker.

 

Barbara Hand Clow. Web-base.  Liste over hennes bøker.

 

Frontbilde: Andrew C. Stewart: "Looking into the Future". Web-base.

 

*****************************************

Tilbake til siden:  Rolf Kenneths ET/V-portal  //  Home