HIV & AIDS: mytisk virus og pseudodiagnose
Web-ressurser

Alle linkene fungerer pr. juli 2012.

 

 

Norge

* HivNorge  [Tidligere diskusjonsforum og informasjon om dissident-perspektivet har blitt fjernet. Informasjonen som presenteres er ”dumbed down” til ungdomsskolenivå.]

* Tidsskrift for Den norske lægeforening: HIV-AIDS.

 

* Myhre, Rolf Kenneth: HIV-viruset: Fiksjon eller realitet? (NyS, juli 2011).

* Myhre, Rolf Kenneth: HIV-testenes verdiløshet og vilkårlighet (NyS, juli 2012).

* Myhre, Rolf Kenneth: AIDS-spektre og risikogrupper. Del I (NyS, juli 2011).

* Myhre, Rolf Kenneth: AIDS-spektre og risikogrupper. Del II (NyS, august 2011).

 

 

Web-baser, utenlandske

* Perth Group (Australia)

* Claus Jensen: The “HIV” Symposium. Perth-perspektivet.

* Anthony Brink: Treatment Information Group (TIG). Perth-perspektivet.

* Stefan Lanka. HomePage. Perth-perspektivet.

* Neville Hodgkinson. Online-artikler. Perth-perspektivet siden ca. 1998.

 

* Duesberg, Peter: HomePage

* VirusMyth. Duesberg-persprektivet.

* AIDS Wiki. Duesberg-perspektivet.

* Rethinking AIDS [Dannet 2006, Duesberg-perspektivet].

* Giraldo, Roberto.

* Al-Bayati, Mohammed Ali

* HIV-AIDS-historie

 

 

Artikler, generelle

* UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic 2010.

 

* Duesberg et al. (2003): The chemical bases of the various AIDS epidemics: recreational drugs, anti-viral chemotherapy and malnutrition. J. Biosci. Vol. 28, No. 4, June 2003; 383-412.

 

* Hodgkinson, Neville (2003): AIDS: scientific or viral catastrophe?. Journal of Scientific Exploration, Vol. 17, No. 1, pp. 87-120, 2003.

 

 

Bøker

Etienne de Harven & Jean-Claude Roussez (2008): Ten lies about AIDS.

      Dette er den engelske oversettelsen av den franske originalen fra 2005. Dette er en elegant introduksjonsbok på 173 sider der Etienne de Harven står for dybden, helheten og ekspertisen, mens Jean-Claude Roussez er vitenskapsjournalisten som har gjort innholdet og språket mest mulig lettforståelig for den alminnelige leser. de Harven har de siste årene frontet sin egen bisarre idé om at HIV er HERV, hvilket er i konflikt med både Perth-perspektivet og Duesberg-perspektivet.

 

 

Dokumentarfilmer

* HIV=AIDS – Fact or Fraud? (1996). Google-video, 1t:55min.

 

* Robin Scovill (2004): The other side of AIDS. YouTube, 87 minutter.

 

* Brent Leung (2009): House of Numbers. Google-video, 1t:29 min. [HomePage]. Denne dokumentaren har vunnet mange priser. Spesielt bra om HIV-testenes verdiløshet og vilkår­lighet (20.35 - 37.00 min.).

 

* Brent Leung (2011): The Emperor’s New Virus? - An Analysis of the Evidence for the Existence of HIV. [YouTube, 1t:36min.] Dette er Leungs oppfølger av dokumentarfilmen House of Numbers (2009). I denne oppfølgeren er det Perth-perspek­tivet (i motsetning til Duesberg-perspektivet) som frontes: At det ikke er evidens for HIV-virusets eksistens, da HIV aldri har blitt isolert på en tilfredsstillende og adekvat måte.

 

* The Science of Panic (2011). YouTube, 80 min. Spesielt bra om medisinsk forårsaket AIDS (AZT og HAART). Her treffer vi den internasjonale, ikke-engelskspråklige verden av dissidenter, som ikke er like godt kjent som dem fra USA.

 

 

Tilbake til:  HIV/AIDS-innholdsside //  Home