HIV & AIDS: mytisk virus og pseudodiagnoseKap. 6:

Hver av AIDS-sykdommene lar seg kurere på konvensjonelt vis

 

Hver av AIDS-sykdommene lar seg kurere på konvensjonelt vis, ved å følge den medisinske praksis som anbefales for sykdommen isolert, dvs. når sykdommen betraktes uten relasjon til HIV/AIDS. I dette kapittelet går vi ikke inn på de enkelte sykdommer, og vi diskuterer heller ikke konvensjonell kontra alternativ behandling av sykdommene isolert sett.

 

Langvarig bruk av narkotiske og rekreasjonelle stoffer, samt langvarig feil- og underernæring fra tidlig alder, kan imidlertid ha resultert i uopprette­lige skader, som reduserer det terapeutiske potensialet. Da fellesnevneren ved AIDS-spektrene er ervervet immunsvikt, vil ernæringsterapi være en viktig komponent i behandlingen. Det finnes rikelig med litteratur om dietter og kosthold med spesiell fokus på antioksidanter og vitaminer. Det finnes også rikelig med litteratur om hvordan man kan bevege seg i retning av optimal livskvalitet og helse.

 

Den tyske legen Heinrich Kremer utga i 2006 boken Die stille Revolution der Krebs- und Aidsmedizin, som i 2008 kom ut i engelsk oversettelse, The Silent Revolution in Cancer and AIDS Medicine. Boken har egen web-side på engelsk; og omtales nærmere på den tyske web-basen Ummafrapp (der alle linker i rødt går til tekster på engelsk).

 

Dr. Claus Köhnlein fra Kiel, Tyskland, innledet i 1985 en studie som ennå pågår av personer med HIV/AIDS-diagnosen som har nektet å ta anti-HIV-medisiner. Bare 8 % (3 av 36) av dem som i perioden 1985-2000 ble registrert som HIVt+, med eller uten AIDS-sykdommer, har siden dødd. De fleste har blitt friske fra sine opprinnelige AIDS-sykdommer. Til sammenligning har 63 % (11.700 ut av 18.700) av alle tyske AIDS-diagnostiserte pasienter som har blitt behandlet med anti-HIV-medisiner siden 1987 dødd. Köhnlein har beskrevet sine foreløpige erfaringer i artikkelen The chemical bases of the various AIDS epidemics av Duesberg et al. (2003, s. 402).

 

Dr. Köhnlein har siden 1993 vært privatpraktiserende lege. Under produksjonen av dokumentar­filmen House of Numbers (2009) ga han et halvtimes intervju som kan sees i sin helhet, Dr. Claus Kohnlein's Extended House of Numbers Interview (YouTube, 28 min.). Flere artikler og notater av ham har blitt samlet på web-siden Claus Köhnlein.

 

 


Tilbake til:  HIV/AIDS-Innholdsside  //  Home