Spektakulære romskip-shows over Mexico siden 2004

av Rolf Kenneth Myhre

Versjon: 11. juni 2013.


Ufologen Santiago Yturria har hatt mer enn nok

av sensasjonelle saker å etterforske og rapportere siden 2004.

 

 

Sammendrag

Zetaene har, som nevnt i kapittelet om kornsirkler, spådd at ET’enes kommunikasjon til befolkningene via kornsirkler nå vil fases ut til fordel for mer oppsikts­vekkende romskip-shows. Mexico har siden 2004 vært vitne til spektakulære shows der flåter på over 200 romskip kan ha vært involvert. De flyr i fullkommen formasjon som om de var styrt av et felles program. Det er ingen tvil om at arrangørene herav ønsker at disse showene skal bli sett, fotografert og filmet av flest mulig. Hvert av disse showene hadde fortjent å bli frontnyhet verden over, og de burde i hvert fall ha vært en sensasjon blant de tradisjonelle UFO-organisasjonene. Dette kapittelet innledes med Carlos Diaz-tilfellet som begynte i 1981 og som fortsatt ved­varer. Deretter presenteres åtte spektakulære hendelser fra den 5. mars 2004 til den 26. oktober 2012. Vil det bli flere shows av denne typen i mange andre land?

 

 

Carlos Diaz-tilfellet

Fotografen Carlos Diaz fikk sitt liv endret i janaur 1981, da han satt i sin bil i en bilpark nær Mexico City. Plutselig ble han vitne til en stor ovalformet UFO bare 30 meter unna. Så begynte hele bilen å riste kraftig. Dette ble innledningen til et liv som ET-kontaktperson. Fotografiene og filmopptakene, samt vitnebeskrivelsene fra Carlos Diaz og innbyggerne i hans mexicanske landsby Tepoztlan av flerfarge-lysende plasmaskip over flere år, gjør dette til et av verdens best dokumenterte ET/V-tilfeller. Bilde/video-eksperter og ufologer fra hele verden har analysert saken uten å ha funnet noe tegn på fusk.

 

Ufologen Michael Hesemann etterforsket saken i syv år (1994-2000), og produserte i 2001 den 80-minutter lange dokumentarfilmen Ships of Light. Denne dokumentaren kan ses på YouTube, UFOTV® Presents - UFO Ships of Light. I 2004 ble denne dokumentaren samt 80 minutters tilleggs­materiale tilgjengelig som en DVD-pakke for $30, Ships of Light - The Carlos Diaz UFO Experience, 2 DVD Special Edition.

 

I DVD’en med tilleggsmateriale forteller Diaz om fantastiske kontaktopplevelser sammen med humano­idene som står bak lysskipene, og Hese­mann retter fokus bl.a. på den aktive vulkanen Popocatépetl. Denne vulkanen er synlig fra åsene i Tepoztlan, og i desember 2000, mens produksjonen av dokumentaren var inne i sitt sjette år, hadde Popocatépetl sitt kraftigste utbrudd på 1200 år. Titusener av mennesker ble evakuert. Ved tidligere mindre utbrudd har det vært vanlig med observasjoner av romskip på himmelen, og flåter av romskip har blitt fotografert og filmet. Befolkningene som bor i landsbyene i området rundt vulkanen oppfatter denne ET-virksomheten som vennligsinnet, at de overvåker og passer på.

 

Plasmaskipet som har vist seg over Tepoztlan i flere år.


 

1) Den 5. mars 2004: 11 romskip flyr i sirkler rundt et militærfly

Den 5. mars 2004 var et tomotors militærfly, en Merlin C26A, ute på en rutineflyvning for å oppdage fly på mulig smugleroppdrag av narkotika. Flyet hadde en besetning på tre personer. Major Magdaleno Jasso Nuñez var førstepilot, én løytnant var detektoroperatør og én løytnant var radaroperatør. De var medlemmer av luftskvadron 501. Flyet var utrustet med høy­tekno­logisk utstyr som kunne registrere og lagre et et helt spekter av aktiviteter som forekommer under en flytur. Det var kanskje nettopp alt dette høyteknologiske utstyret som gjorde at besetningen ombord på 11 romskip valgte å holde et show for akkurat dette flyet. For det var ingen tvil, de ønsket å bli lagt merke til!

 

General Gerardo Clemente Vega, som var Mexicos forsvarsminister i årene 2000-2006, ga alle data om denne saken til ET/V-etterforsker Jaime Maussan, som er kjent i Mexico for sitt ukentlige TV-program om aktuelle UFO-hendelser. Vega tok selv initiativ til at en internasjonal pressekonferanse ble holdt den 11. mai 2004 for å belyse saken. Representanter for Mexicos akademiske institusjoner ble rasende, og mente at saken først burde ha gått gjennom dem. Vi velger å tro at erfarne piloter kan skjelne romskip fra værballonger, kometer og diverse meteorologiske fenomener.

Santiago Yturria har skrevet de to rapportene Mexican DoD Acknowledges UFOs In Mexico (11. mai 2004) og The Mexican C26A UFO Footage (sist oppdatert: 18. juli 2012).

 

General og tidligere forsvarsminister Gerardo Clemente Vega


 

2) Den 10. juni 2004: 200-300 romskip holder oppvisningsshow over Guadalajara

Kl. 12:30 PM begynte et spektakulært oppvisningsshow over Guadalajara, hovedstaden i den mexicanske delstaten Jalisco, der 200-300 romskip deltok. Showet ble filmet av mange, og opptakene har blitt lagt ut på Internet. Noen av opptakene ble vist på nasjonalt fjernsyn. Santiago Yturria har skrevet rapporten Update - Amazing UFO Fleets Over Mexico (2. juli 2005). På YouTube kan man se videosnutten UFO fleet in Mexico - June 10 2004 (60 sekunder).

 

200-300 romskip over Guadalajara (Mexico) den 10. juni 2004.

 

 

3) Den 30. mars 2005: Ca. 50 romskip holder oppvisning over Torreon, Coahuila

Denne oppvisningen, der ca. 50 romskip fløy i formasjon, ble filmet og bevitnet av Guillermo Ortiz. Filmsekvensen ble vist på TV-programmet Los Misterios som ble presentert av Jaime Maussan.

 

 

4) Den 11. april 2005: Over 100 romskip holder oppvisningsshow over Mexico City

Dette oppvisningsshowet var like fantastisk som det som ble holdt over Guadalajara den 10. juni 2004. Over 100 romskip fløy i fullkommen formasjon. Fotografen Arturo Robles Gil filmet hendelsen, som ble vist på TV-programmet Los Misterios. Filmsekvensen kan nå ses på YouTube, Mexican UFO Invasion (57 sekunder). Santiago Yturria har omtalt hendelsene den 30. mars og den 11. april 2005 i rapporten UFOs invade skies of Mexico: More fleets of UFOs are identified over Mexico

 

5) Den 24. juni 2005: Minst 14 romskip stjeler oppmerksomheten fra guvernørens inspeksjon i Xalapa, Veracruz

Fidel Herrera Beltrán, guvernøren av Veracruz i årene 2004-2010, var morgenen den 24. juni 2005 engasjert i en offisiell seremoni der politiet skulle motta nye patrulje-enheter. Da Beltrán hadde avsluttet sin introduksjonstale, begynte han ca. 10:30 AM på den formelle inspeksjonen av de nye patruljene. Guvernørens stab, polititjenesten i Xalapa, journalister og fjernsyns­reportere var tilstede, samt nysgjerrige tilskuere. Inspeksjonen ble avbrutt av at tilskuerne plutselig begynte å peke opp mot himmelen og rope ”OVNI, OVNI”, som er det spanske ordet for UFO. Minst 14 romskip dannet et triangulært mønster i ca. 30 minutter. Det hele ble naturligvis filmet og fotografert av de tilstedeværende journalister og reportere. Beltrán tok mikrofonen og spøkte: ”Det synes som om Mars-boerne har kommet”. Hendelsen ble omtalt på den nasjonale fjernsynskanalen, og de store avisene kommenterte det. Santiago Yturria har skrevet rapporten Massive Sightings Of UFO Fleet Over Xalapa, Mexico (25. juni 2005).

 

 

6) Den 30. juni 2005: Ca. 40 romskip over Mexico City

Denne formasjonsflyvingen ble sett over store deler av Mexico City. Hendelsen ble filmet av flere ET/V-forskere, og ble omtalt i radio og på fjernsyn. Etter alle de foregående hendelsene hadde visst ”luften” gått ut av værballong-forklaringen. Alle de spektakulære showene de siste 16 månedene var så overbevisende at det globale CSI/Skepsis-nettverket fant det best å ignorere dem fullstendig. Santiago Yturria har skrevet rapporten New Mexico City UFO Fleet Sightings Cause Commotion (7. juli 2005).

 

 

7) Den 25. november 2005: Flåter av romskip over hele Mexico

Denne dagen ble flåter av romskip som fløy i formasjon observert over hele Mexico. Ufolog og professor i pedagogikk Ana Luisa Cid (HomePage) har skrevet den 4-siders rapporten Intense UFO Activity Over Mexico 25. November 2005.

 

Ufolog Ana Luisa Cid

 

 

8. Suste et romskip ned i vulkanen Popacatépetl den 26. oktober 2012?

Den 16. oktober 2012 filmet astronomen Allen Epling i Kentucky et sigarformet romskip. Flere andre personer var også vitne til romskipet. Epling la filmen ut på YouTube, UFO Sighted over Virgie, KY 10/16/2012.

 

Det sigarformete romskipet som ble filmet av Allen Epling.

 

 

Den 26. oktober 2012 ble et sigarformet objekt filmet av to stasjonære kameraer mens det i høy fart tilsynelatende suste ned i vulkanen Popacatépetl, som ble nevnt over i forbindelse med Carlos Diaz-tilfellet. Det ene kameraet, som tilhører institusjonen CENAPRED, var ett av fem CENAPRED-kameraer som har til oppgave konstant å overvåke vulkanen for tegn på utbrudd. Det andre kameraet som samtidig filmet hendelsen tilhører kringkastingsselskapet Televisa. På bakgrunn av de to filmene har UFO’en blitt estimert til å være 1 km langt og 200 meter bredt! Televisa-opptaket ble kringkastet i en nasjonal nyhetssending, som så ble lagt ut på YouTube, Objeto extraño entra al Popocatépetl desde el espacio, Octubre 2012.

 

Stillbilde fra Televisa-kameraet av UFOen.

 

 

På bakgrunn av det totale fraværet av seismisk aktivitet i området da hendelsen fant sted, samt at fire av de fem CENAPRED-kameraene ikke hadde registrert noe som helst, konkluderer en rapport at det må være en optisk illusjon at UFOen føk ned i krateret. Den må i stedet ha truffet bakken langt bakenfor krateret. Rapporten – fra Secretaria de Gobernación, Sistema Nacional de Protección Civil, CENA­PRED – ble oversatt til engelsk og lagt ut på Internet, Mexico: Official Report on the Popo­cate­petl "Bolide". Fra rapporten:

 

”En detaljert observasjon av bildene tillater oss å kunngjøre at objektet ikke falt nedi krateret. I stedet beveget objektet seg i en langt fjernere bane. Dens tilsynekomst i den øvre del av atmo­sfæren, dens bane og økningen i lysskarphet synes å indikere at dette var en spesielt lysende meteoritt, også kjent som en bolide.”

 

 

Zetaene har et helt annet syn på saken. De hevder at UFOen var et romskip som føk ned i vulkanen Popacatépetl, og de hevder at dette var det samme romskipet som Allen Epling filmet i Kentucky. Fra ZT Chat 3. nov 2012:

 

”Det er ikke tilfeldig at en sylindrisk UFO ble filmet under klar himmel over Kentucky av en amatørastronom, mens den ble sett av mange andre i nærheten, og filmet av et offentlig video-kamera rettet mot Popocatépetl. UFO’er oppsøker vulkaner, som vi har kunngjort, og blir ikke påvirket av den intense varmen slik som menneskelagde apparater blir. Normalt blir en mindre UFO i en mer typisk form brukt, rund eller tallerken­formet. Denne gang ble et drama skapt for å komme i nyhetene. Klarheten på fotoene og videoen som ble tatt av astronomen i Kentucky  beviser at dette ikke var en værballong eller et fallende stykke skrot fra verdensrommet, da det holdt seg oppe uten bevegelse. Likeledes med objektet som føyk ned i en vulkan, som representerte et annen hendelsesforløp enn det som kunne forventes, f.eks. en meteor, eller et stort stykke lava som ble spyttet ut av vulkanen. Begge hendelsene, som inntraff like etter hverandre, bidro til større presse­dekning, hvilket var planen.”

 

 

Ufologen Jaime Maussan

Ufologene Santiago Yturria og Ana Luisa Cid har allerede blitt nevnt. Den mest berømte ufologen i Mexico, samt i hele den spansktalende verden, er imidlertid Jaime Maussan (Wiki: Jaime Maussan). Han har vunnet over 30 priser for sin journalistiske virksomhet og produk­sjon av dokumentarprogrammer. Som en oppsummering av mange av hendelsene over passer det derfor bra å avslutte med et timelangt foredrag med lysbilder som Maussan holdt for The X-Conference i 2007, Best UFO and ET Video Evidence - Jaime Maussan LIVE (YouTube).

 

Jaime Maussan

 

 

Kilder og ressurser

Cid, Ana Luisa: Intense UFO Activity Over Mexico 25. November 2005.

 

Hesemann, Michael: Ships of Light - The Carlos Diaz UFO Experience, 2 DVD Special Edition. Filmen ble produsert i 2001, DVD-pakken er fra 2004.

 

Maussan, Jaime.

-     Best UFO and ET Video Evidence - Jaime Maussan LIVE (YouTube). Foredrag for The X-Conference i 2007.

- Maussan har produsert mange interessante ET/V-programmer på spansk, som ligger på YouTube. Noen av hans foredrag på engelsk med lysbildefremvisninger ligger også på YouTube.

 

Secretaria de Gobernación, Sistema Nacional de Protección Civil, CENAPRED: Mexico: Official Report on the Popo­cate­petl "Bolide". Oversettelsen til engelsk ble lagt ut på Internet den 12. november 2012.

 

YouTube:

- UFO fleet in Mexico - June 10 2004 (60 sekunder).

- Mexican UFO Invasion (57 sekunder). Filmet av Arturo Robles Gil.

- UFO Sighted over Virgie, KY 10/16/2012. Filmet av Allen Epling i Kentucky.

- Objeto extraño entra al Popocatépetl desde el espacio, Octubre 2012. Televisa-opptaket.

 

Yurria, Santiago

- Mexican DoD Acknowledges UFOs In Mexico (11. mai 2004)

- The Mexican C26A UFO Footage (sist oppdatert: 18. juli 2012).

- Update - Amazing UFO Fleets Over Mexico (2. juli 2005).

- UFOs invade skies of Mexico: More fleets of UFOs are identified over Mexico (11. april 2005).

- Massive Sightings Of UFO Fleet Over Xalapa, Mexico (25. juni 2005).

- New Mexico City UFO Fleet Sightings Cause Commotion (7. juli 2005).

 

ZetaTalk: ZT Chat 3. nov 2012.

 


Tilbake til:   Rolf Kenneths ET/V-portal  //  Home