Etterord

 

Versjon: 11. juni 2013.

 

 

USAs innenrikspolitikk, utenrikspolitikk og vitenskapelige utfoldelse har siden 1940-tallet vært underlagt sterke føringer fra en selvisk orientert oligarkklasse. Disse føringer har inklu­dert den strengeste hemmeligholdelse av ET/V-emnet, og har videre resultert i en rekke offent­lige desinformasjons­prosjekter. Myndighetene i de øvrige landene i Vesten har fulgt denne hemmeligholdelsespolitikken. Ingen vet hvor lenge denne politikken vil vedvare. I flere tiår har UFO-fans ventet på at USAs president i en offentlig tale skal annonsere den såkalte Disclosure, at den offentlige hemmeligholdelsespolitikken fra nå av skal avviklet. Kanskje kommer en slik Disclosure, kanskje ikke.

 

Men det enkelte individ, du og meg, trenger ikke å vente på en kollektiv Disclosure, som kanskje aldri kommer. Vi erkjenner den offentlige hemmeligholdelsespolitikken, vi forstår at vi selv må oppsøke evidensen for ET/V-fenomenene, og vi skjønner at vi selv må trekke diverse konklusjoner og integrere disse konklusjoner i vårt verdensbilde. Da kommer vi videre i vårt liv og i vår personlige evolusjon. Så får myndighetene, politikerne og mainstream-kulturen heller sitte fast i det klisteret som ble skapt fra 1947 og utover.

 

Som et komplement til denne boken vil jeg gjerne anbefale den meget fine dokumentarfilmen Dagen før avsløringen [The Day Before Disclosure], produsert av Terje Toftenes. I 2010 ble denne dokumentaren kommersielt tilgjengelig på DVD. De fleste temaene i denne boken er belyst i filmen, og de fleste av de sentrale personene i denne boken har blitt intervjuet av Toftenes. På baksiden av DVD-coveret står følgende:

 

”Når morgendagens barn åpner lærebøkene om menneskets historie, hva vil stå skrevet?”

 

 

Dette spørsmålet bringer oss til Dagen etter Avsløringen. Det er klart at etter Avsløringen må de aller fleste lærebøker omskrives. Lærebøker om teknologi og energi, biologi og evolusjon, kultur og psykologi, nærhistorie og fjernhistorie, kosmologi og sannsynlig fremtid. Hvordan vil den kunstneriske utfoldelsen bli påvirket? Hvilke nye trender vil vi få innen musikk, billed­kunsten, skulptur, spillefilmer, romaner…? Flere kunstformer har allerede utviklet en egen sjanger for ”kosmisk kunst” som inkluderer forestillinger om (og muligens inspirasjon fra) utenomjordiske vesener, kulturer og verdener.

 

Vi trenger ikke å vente på et kollektivt startskudd fra en eller annen nasjon eller president for å etablere kontakt med utenomjordiske, intelligente vesener, eller for å reorganisere vårt verdens­bilde. En slik utsettelse kan bare skyldes indre konformitet. ET/V-virkeligheten venter på deg, og dine ET/V-erfaringer venter på din fulle aksept og integrasjon.

 

Fra web-basen digitalblasphemy.com 

 

 

****************************************

 

 

Tilbake til:  Rolf Kenneths ET/V-portal //  Home