Shivas 112 meditasjonsteknikker


 

Vigyan Bhairav Tantra (VBT) er et eldgammelt verk som tillegges Shiva. Verket innledes med at hans hustru Devi under et samleie sitter på hans fang og kjærlig stiller ham de dypeste eksistensielle spørsmål. Resten av verket er hans svar i form av 112 meditasjonsteknikker presentert i telegramstil. VBT ble første gang publisert i Vesten som Del 4 i Paul Reps klassiker fra 1957, Zen flesh, Zen Bones. Den tantriske opplyste mesteren Prabhat Ranjan Sarkar (1921-1990) hevdet bestemt at Shiva var en virkelig historisk verdenslærer som levde ca. 5000 før vår tidsregning (mer om Sarkar og Krishna her).

 

Shiva, grunnleggeren av tantra, vet naturligvis at de dypeste eksistensielle spørsmålene ikke kan besvares tilfredsstillende med intellektuelle forklaringer. Det eneste tilfredsstillende svar er direkte erfaring, og veien til direkte erfaring er meditasjon og årvåkenhetsøvelser. VBT, slik det originalt fore­ligger, er derfor ikke et filosofisk-intellektuelt verk. VBT er kun en vitenskapelig prosedyre: Du må gjøre slik og slik hvis du eksistensielt vil oppleve svarene på dine spørsmål.

 

VBT inneholder teknikker for enhver mennesketype. Trolig vil de fleste ha nytte og glede av 60-70 % av teknikkene. Hver av teknikkene har et enormt potensial, men det er opp til den enkelte person å finne ut hvorvidt den enkelte teknikk ”klikker” for ham eller henne. Absolutt alle omgivelser og situasjoner kan brukes som springbrett bort fra den tankestyrte bevisst­heten og over til ren årvåkenhet. De 112 teknikkene omfatter:

 

  • oppmerksomhetsøvelser på åndedrettet, lyder, det tredje øye...
  • årvåkenhetsøvelser som skal praktiseres mens man spiser og drikker, eller har sex, eller rett før man faller i søvn...
  • øvelser i å visualisere og i å føle…
  • øvelser i å forestille seg som død, vektløs, grenseløs, oppløst i mørket, allmektig...
  • øvelser i å forestille seg verden som en illusjon, som et drama, eller se den brenne opp…
  • øvelser i å gå 100 % inn i kjærtegn, humør, begjær, objekter, planter, dyr, mennesker...

 

Den ordinære leser vil ikke ha særlig utbytte av de 112 teknikkene i den telegramstilen som de originalt presenteres i. Den indiske opplyste mesteren Osho (1931-90) gjorde menneske­heten derfor en stor tjeneste da han i tiden fra den 1. oktober 1972 til den 8. november 1973 i Mumbai, India, holdt en serie på 80 foredrag der samtlige teknikker ble forklart og kommen­tert. Denne foredragsserien ble utgitt som et tobindsverk, Vigyan Bhairav Tantra: The Book of Secrets: a new commentary, av The Rebel Publishing House. Til dette verket fulgte med en eske med 112 kort, et kort for hver teknikk. Bak produksjonen av hvert kort lå mye kjærlighet og omtanke, hvert av dem er en nydelig illustrasjon av Oshos kommentar til teknikken. Med denne kortstokken blir bruken av de 112 meditasjonsteknikkene betydelig enklere og morsommere, mer kreativ og lekende. Denne utgaven er dessverre ikke å få tak i lenger.

 

I 1998 kom St. Martin’s Press med en ettbindsutgave av samme verk, med tittelen The Book of Secrets, uten kortstokk. En hvilken som helst utgave av Oshos kommentarer til VBT, med eller uten kortstokk, vil uansett være meditasjonens alfa-og-omega-verk. Disse øvelsene vil man aldri bli ferdig med; de vil være ens venn dag og natt. Du vil komme dypere og dypere inn i øvelsene, og gjennom dem dypere og dypere inn i Kosmos. En dag vil det store gjennombruddet komme, og du opplever svarene på de dypeste eksistensielle spørs­målene som Devi stilte for 7000 år siden.

 

Men det var denne kortstokken da… som gjør det hele så mye enklere og morsommere!Tilbake til:  Åndsvitenskap // Home