Kapittel 4:

Fri energi-teknologi med virkningsgrad > 1,0


Sist oppdatert: 20. januar 2008


Sven Geier: Sunset
http://www.sgeier.net/fractals/

 

 

Thomas E. Bearden har gjort et fantastisk arbeid med å sette opp en web-side  der han presen­terer diverse FE/TEC og FE/TEC-komponenter som gir virkningsgrad > 1 (her). For de seriøse er det dén web-siden som bør studeres. Det som følger nedenfor er bare svært korte og overfladiske introduksjoner til et par av løsningene. Vi begynner med å nevne Teslas 4D-strømkretssystem, og avslutter med Beardens egen modell for et fungerende 4D-strømkretssystem.

 

Som en introduksjon til emnet, anbefales den interessante dokumentaren Free Energy: the Race to Zero Point (1997) [Google-video, 1t: 49 min]. Dokumentaren har vunnet tre priser. Det har nå gått ti år siden dokumentaren kom ut. Hva har skjedd av forskning og utvikling i løpet av disse ti årene?

 

 

1) Nikola Tesla (1856-1943): designet et 4D-strømkretssystem.

Nikola Tesla var trolig den første FE/TEC-pionéren. Han forsto og opererte med 4D-fysikk/matematikk, og designet en ”ikke-lineær oscillator-skyttel-strømkrets”. Teslas til­nærming til et 4D-strømkretssystem har blitt analysert av Terence W. Barrett (1991) (her).

 


Tesla med sitt 57 meter høye
Wardenclyffe Tower (1901-1917) i bakgrunnen.

 

Tesla var en trollmann med EM-energi, og en gang i blant likte han å imponere folk med et ”show” der han ikke fortalte hemmeligheten bak ”magien”. Noen av disse demonstrasjonene kan i ettertid ha blitt tolket i retning av FE/TEC. Teslas elektriske bil ble drevet med EM-energi mottatt via en enkel antenne som var montert på bilen, men vi vet ikke hvor EM-energien kom fra. Den kan ha kommet fra Teslas Wardenclyffe Tower. Det er også rykter om at dette tårnet var i resonans med en av de naturlige frekvensene som vår klode genererer. Noe av energien som Tesla brukte kan dermed ha kommet fra Jordens magnetfelt. [Takk til Tore Alfstad for de to siste opplysningene].

 

Litteratur:

Tesla, Nikola (1919): My inventions: The autobiography of Nikola Tesla. [Online]

 

Cheney, Margaret (orig. 1981): Tesla: Man out of Time. Regnet som den beste og mest dyptgående biografien om ham.

 

 

2) Thomas Henry Moray (1892-1974): omdannet kosmisk stråling til EM-energi.

Thomas Henry Moray var spesielt opptatt av å fange inn den kosmiske stråling som kontinuerlig bombarderer Jorden, og omdanne denne til EM-energi. Kosmisk stråling består av 90 % protoner, 9 % heliumkjerner (kalt alfa-partikler), og 1 % elektroner. De farer gjennom universet individuelt, ikke i form av stråler. For å fange inn den kosmiske stråling utviklet Moray Moray-apparatet.

 

 

Litteratur:

Moray, Thomas Henry (4. utg. 1978): The sea of energy in which the Earth floats. Online-utdrag fra boken.

 

Varsányi Péter (Pepe) (2002): Radiant energy: for beyond the light rays lies the secret of the universe. The evolution of energy and matter. [Online-artikkel, 34 sider].

Forfatteren følger opp Morays innsikter og presenterer Morays syn på sammenhengen mellom energi og materie. Eteren gjeninnføres. Morays uendelige hav av energi er kosmisk stråling som treffer Jorden. [Da dokumentet antagelig er scannet, er det en del småfeil; særlig er ”t” og ”l” forvekslet].

 

King, Moray B. (2005): The energy machine of T. Henry Moray: Zero-Point Energy and pulsed plasma physics.3) Gabriel Kron (1901-1968): utviklet en energi-attraktor?

 

 

Den ungarsk-amerikanske Gabriel Kron (1901-1968) var en av 1900-tallets største elektro­ingeniører. På 1930-tallet, som sjefsforsker for General Electric, skal han ha utviklet en genuin energi-attraktor (på fagspråket: ”negativ resistor”) i tilknytning til en kontrakt med U.S. Navy. Bearden skriver:

 

“We define a negative resistor as any component or function or process that receives energy in unusable or disordered form and outputs that energy in usable, ordered form, where that is the net function performed. We specifically do not include "differential" negative resistors such as the tunnel diode, thyristor, and magnetron which dissipate and disorder more energy overall than they order in their "negative resistance" regimes…

 

… Kron was never permitted to release how he made his negative resistor, but did state that, when placed in the Network Analyzer, the generator could be disconnected because the negative resistor would power the circuit. Since a negative resistor converges surrounding energy and diverges it into the circuit, it appears that Kron's negative resistor gathered energy from the Heaviside component of energy flow as an "open path" flow of energy – connecting together the local vicinities of any two separated circuit components – that had been discarded by previous electrodynamicists following Lorentz. Hence Kron referred to it as the "open path." Particularly see Gabriel Kron, "The frustrating search for a geometrical model of electrodynamic networks," circa 1962. We quote:

 

"...the missing concept of "open-paths" (the dual of "closed-paths") was discovered, in which currents could be made to flow in branches that lie between any set of two nodes. (Previously – following Maxwell – engineers tied all of their open-paths to a single datum point, the 'ground'). That discovery of open-paths established a second rectangular transformation matrix... which created 'lamellar' currents..." "A network with the simultaneous presence of both closed and open paths was the answer to the author's years-long search."

 

Web-ressurser:

  * Gabriel Kron: biografiske skisser med bibliografi.

 


4) Kald fusjon: billig kjernekraft uten ulemper?

Oppdagelsen av kald fusjon ble annonsert av elektro­kjemikerne Stanley Pons og Martin Fleisch­mann på en pressekonferanse den 23. mars 1989 ved University of Utah. Kald fusjon er en type kjernefysisk reaksjon med et enormt potensial da den ikke har noen av ulempene som hefter dagens kjernekraftverk. Kald fusjon vil også tvinge frem en drastisk endring i vår forståelse av fysikk.

 

Litteratur:

  * Wired (nov. 1998): What if cold fusion is real? [Online-artikkel]

  * Cold fusion: 18 years and heating up. [Link-side til artikler og web-reassurser]5) Bedini-batteriet: en energi-attraktor inne i selve batteriet

John Bedini (web-base) er elektroingeniør, og har siden 1980-tallet drevet med FETEC-utvikling. I over tyve år har han samarbeidet med Bearden, og i 2006 ga de sammen ut den praktiske håndboken Free Energy Generation: 20 Bedini-Bearden years: Circuits & Schematics.

 

Bedini er trolig den person i verden som har mest praktisk erfaring og kompetanse med å utvikle batterier med virkningsgrad > 1. Han bruker ordinære blybatterier. Et batteri tilkoblet en strømkrets produserer ikke bare én type strøm, elektronstrømmen som går gjennom lederen til blyplatene, men også strømmen av bly-ioner som går mellom de to blyplatene inne i selve batteriet. Vi har således en blyplate der de to strømmene interagerer. Masse/ladning-forholdet (m/q) er over 100.000 ganger større for de tunge bly-ionene enn for de lette elektronene, hvilket resulterer i en betydelig tidsforsinkelse i responsen til ion-strømmen i forhold til elektronstrømmen. Det er bl.a. denne tidsforsinkelsen som Bedini utnytter på genialt vis til å skape en energi-attraktor inne i batteriet. Den energien som mottas gratis fra vakuum-dimensjonen brukes så både til å lade opp ionene og til å energeti­sere elektronene. For mer detaljer, se følgende artikkel av Bearden (2000): Bedini’s method for forming negative resistors in batteries.

 

De prinsipper og den teknikk som har blitt lagt til grunn for Bedini-batteriet, kan også implementeres i en generator, selv om det ikke diskuteres i denne artikkelen. 6) Japan, Kawai-prosessen, den magnetiske Wankel-motoren og Yakuza’en

Det virker som om Japan helt tilbake til 1970-tallet har hatt som nasjonal strategi å investere kraftig i FE/TEC, i deres mangel på fossilt brennstoff. Allerede i 1979 testet de den magnetiske Wankel-motoren i en Mazda. Japan har også vist stor forskningsinteresse for kald fusjon. I 1995/96 sto Japan klar til å sjokkere verden og revolusjonere bilindustrien med FE/TEC-motorer: Kawai-prosessen og den magnetiske Wankel-motoren. Dette ble imidlertid stoppet av Yakuza’en (den japanske mafiaen), og siden da har alle energisystemer med virkningsgrad > 1 blitt stoppet og undertrykt i Japan. Dette er jo en meget merkelig sak! Det får bli opp til hver og en å gjette på hvem som har leid Yakuza’en til å opptre som FE/TEC-terrorister. 

Yakuza’en

 

Teruo Kawai tok patent på Kawai-prosessen i 1995. Bearden omtaler Kawai-prosessen nærmere her, og skriver bl.a.:

The Kawai engine switches the magnetic flux path at the opportune moment, by a very clever mechanical arrangement augmented by photo-coupled EM switching, and elimi­nates most of the back mmf.  This effectively doubles the COP of the magnetic motor to which it is adroitly applied.  If the motor is, say, 0.4 (normal inefficient motor), you will get a COP = 0.8, but not overunity.  But if you start with a high efficiency magnetic motor (as made by Hitachi and others) of, say, COP = 0.7 or 0.8, you will get a motor with COP = 1.4 or 1.6.  The latter can then be close-looped to power itself and a load simul­taneously.  Kawai personally informed me that he already had a successful closed loop motor running and had filed another patent in Japan on it.

 

Det interessante med den magnetiske Wankel-motoren er at den bruker en magnetisk dipol som energi-attraktor! Dette utvider FE/TEC-mulighetene betraktelig, og er et lovende forsknings­felt.


 

7) S-krummet ferroelektrisk kondensator: en superkomponent ved 4D-strømkrets!

Dette er en av de praktiske hemmelighetene ved en effektiv 4D-strømkrets. Denne type kondensator gjør det mulig å switche mellom høy spenning og høy strømstyrke. Les Beardens egen forklaring og erfaringer (her). Kan være vanskelig å skaffe.

 

 

8) Beardens egen modell for en 4D-strømkrets

For å anskueliggjøre hovedprinsippet ved Beardens modell, la oss innlede med en analogi. En ny gåseart oppdages, som kan kalles gullgås. Gullgås-hunnen har potensielt evig liv, og har således potensial til å legge et uendelig antall egg. Forutsetningen er imidlertid at den aldri må ta seg av pleie av kyllingene, hvilket går utover eggleggingen og endrer hormonsystemet til å fungere i en annen modus. Kyllingene har imidlertid behov for å være sammen med en moder­aktig gåsehunn inntil de selv blir voksne. En fattig bonde får én gullgås-hunn, som skal bidra til økonomien for resten av hans liv. Hva må han gjøre? Han skaffer en surrogatmor, en gåsehunn av en annen art, som aldri selv får legge egg men som får passe kyllinger hele sitt liv. Surrogatmoren går hver dag en tur innom huset til gåsemor for å se etter nylagte egg, og flytter så disse eggene over til sitt eget hus der hun ruger dem ut. Gåsemor og kyllingene kommer således aldri i kontakt med hverandre.

 

Overført til elektrodynamikkens verden betyr dette: La ALDRI den primære spenningskilden (batteriet) og strømmen få komme i kontakt med hverandre. Sett i stedet inn en Spennings­samler/sekundærkilde som switches mellom to posisjoner: 1) å være tilkoblet spennings­kilden for å akkumulere spenning, og 2) å være tilkoblet strømkretsen for å energetisere elektronene slik at de skaper strøm som utfører et arbeid på lasten. Dette er hovedprinsippet ved en 4D-strømkrets, resten er praktiske detaljer.

 

For diagram over Beardens 4D-strømkrets, klikk her, og rull ned til slutten av siden.


Et relé kobler spenningssamleren (“the collector”) til og fra spenningskilden (batteriet) og den eksterne strømkretsen. Bearden (1993) skriver: ”You can use either a coil or a capacitor as the collector, but its "conductive" material has to be degenerate semiconductor material – in short, it must be doped to have the proper relaxation time. From the collector to the load, however, obviously you want to use a good conductor material. Ordinary copper will do nicely there.” Bearden (2000) anbefaler en wire av aluminium med litt jern i, slik at elektronenes ”relaxation time” blir på ca. et millisekund:

 

“We previously proposed a patent-pending mechanism whereby a degenerate semi­conductor alloy (say, of a bit of iron in aluminum wire) is utilized for the conductors of the external circuit. By obtaining an electron relaxation time of, say, a millisecond, one can excite the circuit with potential alone, then switch away the excitation source prior to its decay. In this way, pure asymmetrical regauging is used to excite the circuit, without requiring work (except for switching, which can be made very efficient).”

 

Når spenningssamleren tilkobles spenningskilden, må dette gå såpass fort at spenning over­føres til spenningssamleren uten at elektronene rekker å reagere og produsere strøm. Bearden (1993) understreker:

 

“When you connect to a source, you can only extract current-free potential – free “trapped EM-energy – during the electron relaxation time in the connecting conductors and succeeding circuit components. After that, you’re steadily extracting power, and the energy extracted from the source is being partially dissipated in the resistance/loading of the circuit, and partially in the internal resistance of the source. In the latter dissipation, you’re also dissipating your source by doing work on it internally to kill it.”

 

Når man først får hovedprinsippet til å fungere, er det ingen begrensning på hvor mye spen­ning (og dermed energi) som kan tappes ved å koble f.eks. ti 4D-strømkretser til 4D-hovedstrømkretsen. Bearden (1993) skriver:

 

“Connect several different wires to a single source of potential gradient. With respect to ground, the end of each one of those wires has the same potential gradient as does the original source with respect to ground. If you connect 10 wires to a single "100-volt" potential gradient source, you will have ten 100-volt potential gradients appear. You can use each of these ten potential gradients as a primary source. From each of these new primary sources, you can branch ten more, and now have a hundred potential gradient sources. You can treat each of these hundred new sources now as a primary source. To each one, you can add a switcher, collector, and external load, and drive all 100 loads. Or instead, you can put ten switcher/collector/external load circuits with each of the hundred new primary sources, and power all 1,000 external loads. Energy/potential is free from any source, so long as you do not demand power from the same source.”

 

For en nærmere beskrivelse av Beardens 4D-strømkrets, se hans artikkel The final secret of free energy (1993).


 

Tilbake til:  Dette essay, innholdsside  //  Home